Kreativitás és (inter-)kulturális különbségek az érzelmek konceptualizációjában

Kreativitás és (inter-)kulturális különbségek az érzelmek konceptualizációjában
05/18

2021. május 18. 18:00 - 19:00

ONLINE

05/18

2021. május 18. 18:00 - 19:00

ONLINE


Kövecses Zoltán előadásával zárul az Interkulturális Nyelvészet Doktori Program Figurative Language Across Cultures című sorozata.

Az előadás a metaforikus kreativitás és a metafora (inter-)kulturális fogalmainak az érzelmek fogalmi tartományra vonatkozó elhatárolására tesz kísérletet. Először is röviden bemutatja az érzelmek tartományát a fogalmi metafora kiterjesztett elmélete szerint, majd a metaforikus kreativtásra irányul a figyelem. Végül pedig számot ad a világ különböző nyelveiben megfigyelhető (inter-)kulturális különbségekről is a metaforákra vonatkozóan.

Kövecses Zoltán nyelvész, lexikográfus, az ELTE Angol-Amerikai Intézet professor emeritusa. Kutatási területei a kognitív nyelvészet, a metafora, a metonímia és az absztrakt fogalmak, a kogníció és a kultúra viszonya, valamint az érzelmek konceptualizálása.

Az előadás Zoom felületen zajlik, a linkhez regisztrálni szükséges a szabo.rita@btk.elte.hu e-mail címen.