Kutatók Éjszakája a kampuszon

Kutatók Éjszakája a kampuszon
09/25

2015. szeptember 25.

ELTE BTK

09/25

2015. szeptember 25. -

ELTE BTK


Idén is megrendezik Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozatát, a Kutatók Éjszakáját, amely már a 10. évfordulóját ünnepli. Szeptember 25-én a Bölcsészettudományi Kar is várja az érdeklődőket.


A Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológia Tanszék, Macedón Nyelvi Lektorátus programja:

Macedónia?? Macedónia!!

  • Interaktív nyelvlecke. Macedón nyelvtanulás csak magyarul tudóknak is!
  • Fedezd fel Macedóniát! Varázslatos tájak, hegyek vizek.
  • Kik azok a dzsolomárok? Ezt megtudják, akik eljönnek.
  • Macedón táncház. Macedónia gyakorlatban bárkinek.
  • Interactive lesson. Macedonian lesson for anybody!
  • Explore Macedonia! Beautiful landscapes.
  • Who are the dzolomars? Come and find out!
  • Macedonian táncház. Macedonian dances for anybody.

Időpont: 18:30-19:30 A program nem regisztrációköteles.

Helyszín: ELTE BTK D épület I. em . 125. szoba /Macedón Lektorátus/ és az előtte levő tér (1088 Budapest, Múzeum körút 4/D)

 

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Régi Magyar Irodalom Tanszék programja:

Régikönyvolvasó műhely

Bemutatkozik a Humanizmus Kelet-Közép-Európában elnevezésű Lendület kutatócsoport. A csoport kutatói megismertetnek általában a humanizmuskutatás hazai helyzetével és különösen a készülő, közép-európai humanistákat bemutató lexikonuk összeállításának műhelytitkaival.  Az érdeklődők interaktív kézirat- és régikönyvolvasó műhelymunkában vehetnek részt, ahol 15–16. századi latin és magyar nyelvű kéziratok és nyomtatványok olvasásával tehetik próbára tudásukat.

Időpont: 18:00-18:30; 19:00-19:30. Előzetes regisztráció szükséges: ITT.

Helyszín: ELTE BTK A épület (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A) A helyszínen kerül feltüntetésre a teremszám!

 

A Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék programja:

Bevezető a japán nyelvbe

Az előadás célja, hogy megismertesse a közönséget a japán nyelv alapjaival. Miután áttekintjük az írásrendszerek sokszínűségét, megtanulunk többek között köszönni, bemutatkozni és számolni.

Időpont: 19:00-19:50. Előzetes regisztráció szükséges: ITT.

Helyszín: ELTE BTK B épület 217. (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B)

 

A szamurájok valódi története

Az előadás során a középkori Japánba invitáljuk a hallgatóságot. A történelmi áttekintés során kísérletet teszünk arra, hogy dióhéjban bemutatassuk a harcos szamuráj réteget. Honnan jöttek, hova tartottak, milyen emberek voltak ők? Ezekre és már kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik velünk tartanak.

Időpont: 20:00-20:50 Előzetes regisztráció szükséges: ITT.

Helyszín: ELTE BTK B épület 217. (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B)

 

ELTE BTK Régészettudományi Intézet programjai:

Dr. Csippán Péter: Régészeti állattan – a csontok meséje

A történeti korokban a háziállatok szerepe lényegesen jelentősebb lehetett, mint napjainkban. Az állatokat nem csupán élelemforrásként szolgáltak, hanem az idők folyamán újra és újra felbukkannak társként, tulajdonként, értékként és szimbólumként, tehát a mindennapok fontos és állandó részeként. Ennek a rendkívül összetett kapcsolatnak régészetileg legmegfoghatóbb bizonyítékai az állatcsontleletek, melyek tömeges mennyiségben kerülnek napvilágra az ásatásokon.

Az előadás során ennek a speciális leletanyagnak a vizsgálati és értelmezési módszereibe nyerhetnek betekintést az érdeklődők.

Időpont: 18:00-18:45; 19:00-19:45; 20:00-20:45. Előzetes regisztráció szükséges: ITT.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B Alagsor 10. Archaeometriai Laboratórium

 

Hegyi Dóra; Jáky-Bárdi Bogáta: Középkori konyháink és ételeink 20 percben

Milyen régészeti eszközökkel lehet kutatni a középkori étkezési kultúrát? A régészeti feltárások mit árulnak el középkori konyháinkról? Milyen edényekben milyen ételeket készíthettek? Előadásunkban többek között ezekre a kérdésekre próbálunk majd választ találni, miközben közelebbről megismerhetjük a korszak emberének gondolkodásmódját, szokásait.

Időpont: 18:00-18:20; 19:00-19:20; 20:00-20:20. Előzetes regisztráció szükséges: ITT.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B Alagsor 11, Erasmus-terem

 

Dr. Borhy László: Ej, mi a kő? Kis latin felirattan

A római kori feliratos emlékek a régészeti leletek speciális, kiemelkedően fontos csoportját alkotják. A feliratok szövege rengeteg fontos információval szolgál a római kori társadalom, vallás, katonaság és a mindennapi élet különböző területeivel kapcsolatban. A program keretében egy néhány éve előkerült római kori feliratos kőoltár példáján kerülnek bemutatásra a római kori felirattan (epigraphia) módszerei, ahol a résztvevők maguk is elsajátíthatják a latin felirattan alapjait és betekintést nyerhetnek a feliratok megfejtésének és értelmezésének folyamatába.

Időpont: 18:00-19:00; 19:00-20:00. A program nem regisztrációköteles.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum krt. 4. B épület alagsor 21., Brigetio-raktár


Dr. Szabó Dániel: A kelta arisztokrácia nyomában

A kelta elit kutatása számos izgalmas kérdést vet fel. Ezekre az ókori írott források, a régészet, az epigráfia és a numizmatika segítségével kereshetjük a választ. Az előadásban főként a rendelkezésünkre álló régészeti adatokról lesz szó, így többek között az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének észak-olaszországi és franciaországi feltárásairól is. ( A program a16 éven felüli célközönséget célozza. )

Időpont: 18:00-19:00. Előzetes regisztráció: ITT.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B Alagsor, Könyvtár, Antik Olvasó)

 

Samu Levente: Az élők világa — Hogyan éltek az emberek a Kárpát-medencében a Kr. u. VI–VIII. században

Az előadás a XXI. századi fogyasztói társadalom tükrében mutatja be a Kárpát-medence Kr. u. VI–VIII. századi településeinek életét: Milyen települések léteztek ekkor, milyen házakban laktak az emberek, milyen eszközöket használtak, hogyan és miből éltek meg? És mindehhez képest hogyan élünk ma?...

Időpont: 18:00-18:30; 19:30-20:00.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B Alagsor, Könyvtár, Bóna István-terem

 

Koncz István: Népvándorlások egykor és most

Népvándorlásnak tekinthető-e a napjainkban tapasztalt menekült áradat? Milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetőek fel napjaink eseményei és a történelemből ismert népvándorlások között.

Időpont: 18:00-18:45; 19:00-19:45.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B Alagsor, Könyvtár, Központi Olvasó

 

A Királyok Völgye Hatsepszut királynőtől Tutanhamonig

A Királyok Völgye az ókori egyiptomi Újbirodalom (kb. Kr. e. 1550–1070) királyainak temetője. Az időszak mindhárom dinasztiája (18–20. dinasztia) itt készítette el sziklasírjait, amelyek falait vallásos szövegek és ábrázolások díszítik. Az előadás a legelső királysírtól, Hatsepszut királynő sírjától kezdve a 18. dinasztia végéig mutatja be, hogyan garantálta az eltemetett király örök életét a sírok felépítése és díszítése.

Időpont: 16:00-16:35; 18:00-18:35; 20:00-20:35; Regisztráció: ITT.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B fszt. 112.

 

Az Amduat a Királyok Völgyében

Az Amduat a Királyok Völgyében lévő királysírok falait díszítő vallásos kompozíció, amely a Túlvilág leírását tartalmazza. A Napisten, Ré éjszakai utazásának 12 órájára bontva képekkel és szövegekkel mutatja be a túlvilági területeket, isteneket és démonokat. Az előadás a 18. dinasztiabeli királysírokban lévő Amduat példányok képei segítségével az óegyiptomi Túlvilág végigutazására invitálja az érdeklődőket.

Időpont: 17:00-17:35; 19:00-19:35; 21:00-21:35; Regisztráció: ITT.

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B fszt. 112.


Dr. Bartus Dávid – Dr. Sey Nikoletta: Ólomistenek - fémművesség és hitvilág a római korban

A rómaiak hitvilágában számos istenség szerepelt, akiktől különféle módokon próbáltak segítséget és védelmet kérni a katonák, szenátorok vagy egyszerű polgárok. Gyakran készítették el egyes istenek szobrát, amit szentélyekben ajánlottak fel, vagy a kisebb méretű példányokat amulettként magukkal is hordhatták. Az ólomból készült istenszobrok az olcsóbban elkészíthető, a római társadalomban széles körben elterjedt kisméretű szobrocskák voltak. A program résztvevői részt vehetnek egy ólomöntésen, ahol egy római kori öntőforma segítségével Mercurius istent ábrázoló ólomszobrocskákat fogunk készíteni.

Időpont: 18:00-19:00

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B, épület mögötti parkoló

 

Péró Krisztina: Régészeti játékok

Intézetünk számos előadása mellett külső programokkal is kínálunk azoknak, akik meg szeretnék ismerni a régészek munkáját: mini ásatáson elsajátíthatják a sírbontás fortélyait, valamint régészeti memóriajáték és tárgykirakó várja az érdeklődőket. Akik pedig a programok között megéheznek, azok szebbnél szebb régészeti leletek sütemény változatát készíthetik el.

Időpont: 18:00-21:00

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 4/B, épület mögötti parkoló

 

Blay Adrienne: Divatdiktátorok. Ékszerek a VI–VIII. századi Kárpát-medencében

A divat — csakúgy, mint ma — a VI–VII. században is meghatározta az emberek, s főként az elit réteg életét, viseletét. Különösen a nők voltak érzékenyek a legújabb ékszerek terjedésére, de a férfi viseletben is kimutatható az akkori divatdiktátor, Bizánc szerepe. Ugyanakkor számos tényező befolyásolta, hogy milyen áru érkezhet a Kárpát-medencébe az avar korszakban. Előadásomban az avar kori és bizánci ékszerviselet és divat kapcsolatát mutatom be.

Időpont: 18:30-19:00; 20:00-20:30

Helyszín: ELTE BTK Múzeum krt. 4/B, Könyvtár, Bóna István-terem

 

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet programja:

Identitásparádé - Romaképek

A Romaképekben prezentáció, konkrét elemzési kérdések és projektbemutató segítségével próbáljuk meg illusztrálni, hogy működik a többségi és kisebbségi reprezentáció a mediális térben. Vendégünk lesz Munk Veronika, az Index.hu újságírója, aki romarepezentáció-kutatással foglalkozik, ezt követően pedig a Média és Kommunikáció Tanszéken folyó Romakép Műhely projektről tart bemutatót a kurzus vezetője, Müllner András, és az óra hallgatói.

Időpont: 18:00-19:30

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 6-8 fszt. 34-es terem

Facebook esemény

 

Trollok harca – Minden, amit tudni szeretnél a feminizmusról, de még sosem merted megkérdezni

Mire jó a feminizmus? Kik a feministák? Hogyan lesz az elméletből aktivizmus? Mi a helyzet a szőrös lábas előítélettel? Különböző, előzőleg meghirdetett online és offline felületeken várjuk majd a feminizmussal és genderkutatással kapcsolatos névtelen kérdéseket, amelyekre 60 percen keresztül válaszol moderálás és válogatás nélkül, élőben Réz Anna filozófus, az Üvegplafon alapító-szerkesztője, Papp Réka Kinga újságíró, aktivista, és Hermann Veronika irodalomtörténész.

Időpont: 19:30-20:30

Helyszín: ELTE BTK Múzeum krt. 6-8, fszt. 34-es terem

 

Identitásparádé – Média és migráció

Migránsokról, migránskérdésekről, menekülésről és traumákról beszélgetünk a program során, konkrét elemzésekkel kísérve, különös hangsúlyt fektetve a téma médiabeli megjelenésére. Vendégünk lesz Halász Áron videós újságíró, az atlatszo.hu munkatársa, majd bemutatót tartunk a Média és Kommunikáció Tanszéken jelenleg futó, A reprezentáció politikája: Média és migráció című kurzus anyagából.

Időpont: 20:30-22:00

Helyszín: ELTE BTK Múzeum krt. 6-8, fszt. 34-es terem

 

A Néprajzi Intézet programja:

Így kutatunk mi - ünnepi megnyitója

Mohay Tamás, intézetigazgató megnyitja a rendezvényt, valamint az intézeti folyosón megtekinthető „Így kutatunk mi” című kiállítást.

Időpont: 18:00-18:10

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 6-8, 26-27. termek közötti folyosó


 „Csíksomlyó titkai” workshop

Az idén 500 éves csíksomlyói kegyszobor köré szerveződött szakrális tér és búcsú történeti rétegzettségét, változó kultuszait, formáját szeretnénk bemutatni egy kiselőadásokhoz kapcsolódó workshop formájában.

Előadók:

- Bali János: Csíksomlyó, a szimbolikus nemzetépítés tere;

- Mohay Tamás: Csíksomlyó története;

- Vincze Kata Zsófia: A nemzeti kultúra ambiguitása.

Időpont:  18.10-19.10

Helyszín: Múzeum körút 6-8. fszt. 27. terem

 

Etnofilmklub

Filmvetítés, beszélgetés néprajzi filmekről.

Időpont: 18.10-19.00

Helyszín: Múzeum körút 6-8. fszt. 26. terem

 

„Mágia, vallás, specialisták” workshop

A „mágia, vallás, specialisták” téma többünk közös érdeklődési köre és kutatási területe. Ezen a workshopon történeti források, szemléltető eszközök segítségével, kiselőadások formájában mutatjuk be a történeti anyag mágusait, gyógyítóit, ördögűzőit. A közönség aktív részvételére számítunk.

Kiselőadások:

- Bárth Dániel: Ördögűző Rókus testvér;

- Deáky Zita: Tabuk és hiedelmek. A születés őrzői és segítői;

- Smid Bernadett: Egy 17. századi spanyol remete esete

Időpont: 19.00-20.00

Helyszín: Múzeum körút 6-8. fszt. 26. terem

 

Táncház és folkmenza

Intézetünk hallgatói zenélnek és táncot tanítanak. Szerény élelemmel várjuk vendégeinket.

Időpont: 20.30-22.00

Helyszín: Múzeum körút 6-8. fszt. 26. terem


A Történeti Intézet programja:

Középkortól napjainkig: Egyetemek Európában és Magyarországon

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport  egyetemtörténeti kutatásainak bemutatása, továbbá színes, vetítéssel egybekötött előadások  (összesen hét) az egyetemekről, az egyetemi életről: pl. Magyar diákok élete a középkori egyetemeken;  Hasznos, vagy káros? Mióta és miért mennek külföldre tanulni a magyar fiatalok?, ELTE 1956-ban.  A program során bemutatjuk az egyetemtörténeti kiadványokat.  Kötetlen beszélgetés az érdeklődőkkel

Időpont: 18:00-19:45; 20:00-21:45

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 6-8, fszt. 11.


Kelet-Európa Történeti Tanszék programja:

Eretnek vagy nemzeti hős? Husz János szerepe és hatása a visegrádi országokban.

A 600 évvel ezelőtt máglyára küldött Husz János mind a mai napig eretneknek számít a katolikus egyház szemében, bár megítélése kezd enyhébbé válni. A program során teológusok és történészek segítségével bemutatjuk hogyan változott Husz János szerepének értékelése a különböző vallási felekezetek körében, valamint a történetírásban. Felidézzük a huszita mozgalom visszhangját a környező országokban, hatását a nemzeti kultúrák kibontakozására. A kerekasztal beszélgetést követően filmrészletekkel is igyekszünk alátámasztani Husz János megítélésének változását az idők során.

Időpont: 18:00-21:30 Regisztráció: ITT

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 6-8, II. 229.

 

A Ruszisztikai Központ programja:

Az orosz történelem színei

18:00  Megnyitó, fotókiállítás a Fortocska Galériában: A Ruszisztika mesterszak színe-java

18:30 Szaniszló Orsolya: Oroszország színe-java, ahogy egy francia festőnő látta

19:00 Gyóni Gábor: Fények és árnyak 100 év távlatából

19:30 Gyimesi Zsuzsanna: Piros, fehér, fekete – Kukrinyikszi, he-he-he! A szovjet politikai karikatúra fenegyerekei az 1920–40-es években

20:00 Különleges Könyvek Asztala és orosz teaház

20:30 Filmvetítés: „Paradzsanov” (2013)

22:30 Tombola és vidám programzárás

Időpont: 18:00-23:00

Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 6-8, I.Tóth Zoltán terem