Latin mise az Egyetemi Templomban

A liturgikus gondolkodás alakzatai Pázmány Péter korában, Ritualia I. című konferenciához kapcsolódóan latin misét tartottak a Pázmány Péter által bevezetett hagyományos római (ún. tridenti) rítus szerint az Egyetemi templomban.

A mise egyben emlékezés is volt az egyetemalapítóra (különösen egy rövidített Pázmány-prédikáció révén, amely a barokk szószékről elhangozva irodalmi szempontból is reveláció volt), emlékezés az újraalakítókra, s végső soron az egyetem, az universitas 375 évének tanáraira, hallgatóira és támogatóira.


Galéria

Miközben a szentmise egyrészt kompromisszumoktól mentes egyházi szertartás volt, másrészt feszélyezés nélkül jól érezhette magát benne a másként hívő és a nem hívő is, szembesülve Budapest legszebb barokk templomterében az ünnepélyes latin misével mint összművészeti alkotással. A templomot megtöltő egyetemi közönség és más érdeklődőksorában ott volt az egyetem több vezetője, de a diplomáciai testület egy rangos tagja is.

Galéria

A misét Főtisztelendő Józsa Attila PhD galántai esperes-plébános (Felvidék/Szlovákia), liturgiatörténész, a BTK egy OTKA-programjának kutatója celebrálta, a diákonus (szerpap) P. Kovács Ervin Gellért, a szubdiákonus (alszerpap) Fülep Dániel volt.

Galéria

A ceremoniárius Földváry Miklós István egyetemi oktató vezetésével az asszisztenciát az ELTE BTK Latin Tanszékének és Történeti Intézetének volt, illetve jelenlegi hallgatói adták. Mekis Péter, az ELTE BTK Zenei Tanszékének növendéke orgonált, az ELTE BTK és TTK oktatóiból, volt, illetve mai hallgatóiból álló gregorián kórust Déri Balázs zenetudós, kóruskarnagy vezényelte.

Déri Balázs

Galéria
Képek a régi rítusú miséről
2010.11.18.