Lezajlott a Könyvtártudomány doktori program 50. sikeres védése

2024.05.03.
Lezajlott a Könyvtártudomány doktori program 50. sikeres védése
2024. április 11-én Zsömle Viktor doktori védésével az 1997-es alapítása óta az Irodalomtudományi Doktori Iskola részeként működő Könyvtártudomány doktori program az ötvenedik sikeres doktori védését is ünnepelte.

Prof. Dr. Kiszl Péter egyetemi tanár, a program vezetője a doktori védés után tartott ünnepi köszöntőjében utalt arra, hogy a doktori program az Irodalomtudományi Doktori Iskola egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező, meghatározó programjaként a hazai könyvtár- és információtudományi kutatások központja, emellett a nemzetközi tudományos életben is számon tartott képzőhely. 

A jelentős szakmai eredményeket felmutató, évente több magas presztízsű Q1/Q2-es besorolású tudományos közleménnyel és nívós konferenciaelőadással bíró, a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság konferencia- és tanulmánykötet sorozatot is jegyző, nemzetközileg is népszerű tudós műhelyben a külföldi hallgatók száma folyamatosan növekszik. Kiszl Péter kiemelte, hogy a program integrálja Magyarország könyvtár- és információtudománnyal foglalkozó, tudományos minősítéssel rendelkező kutatóit, akik oktatóként és bizottsági tagként rendszeresen bekapcsolódnak a doktori képzésbe, a doktori fokozatszerzési eljárásokba, ezzel hazai szinten biztosítva tudományág szakmai utánpótlását.

A programvezető megemlékezett a doktori program alapítójáról, Dr. Voit Krisztina egyetemi docensről (1997-2000, †2010) is. A program korábbi (2000-2013) vezetője volt Prof. Dr. Sebestyén György egyetemi tanár, jelenlegi témavezetői és témahirdetői: Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes egyetemi tanárDr. Bibor Máté egyetemi adjunktusDr. Csík Tibor egyetemi adjunktusDr. Fodor János egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Kiszl Péter doktori programvezető egyetemi tanár és Dr. Tószegi Zsuzsanna címzetes egyetemi docens. A doktori programon az ELTE Egyetemi Kiválósági Alap támogatásával a 2024/2025. tanév őszi félévében vendégprofesszorként várhatóan önálló kurzust tart majd Prof. Dr. Ragnar Audunson egyetemi tanár (Oslo Metropolitan University).

A doktori program oldala az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének honlapján itt érhető el. A doktori program folyamatosan frissülő hírei itt olvashatóak.

Forrás: ELTE LIS