Megnyílt a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

2019.06.05.
Megnyílt a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat benyújtási határideje 2019. június 27. csütörtök 16.00 óra, a hiánypótlás határideje 2019. július 5. 12.00 óra, a határidők jogvesztők.

A pályázatnak a benyújtás időpontjában tartalmaznia kell:

  • a kitöltött pályázati adatlapokat,
  • szakmai önéletrajzot,
  • nyelvvizsgáról, OTDK eredményről, szakkollégiumi tagságról, honorácior és tudományos ösztöndíj pályázatról szóló igazolást,
  • hallgatói jogviszony igazolást,
  • demonstrátori igazolást.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk a Hallgatói Önkormányzat weboldalán érhető el.