Megnyílt a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

2021.06.02.
Megnyílt a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat kizárólag a Neptunon keresztül, Neptun-kérvény formájában nyújtható be. A hallgatók számára a kérvény a Neptun webes felületére belépve az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj - 2021/22 néven lesz elérhető 2021. június 4-től.

A pályázat benyújtási határideje 2021. július 2. (16:00).

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi hivatalos űrlapokat kitöltve, aláírva: ponttáblázatpályázati lapNyilatkozat, valamint mindezek mellett minden pályázathoz mellékelni kell két szakoktatói ajánlást, az utolsó két félévről szóló kreditigazolást és egy szakmai önéletrajzot gépelve, aláírással – elektronikus aláírás (név begépelése) esetén az „s.k.” kiegészítéssel – ellátva. Ezen dokumentumok nélkül a pályázat érvénytelen. A kreditigazolást a Tanulmányi Hivatalból caesaros e-mail címről kell megigényelni.

Teljes pályázati kiírás
További információ