Megnyílt a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj

2019.07.03.
Megnyílt a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj
Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében ösztöndíjpályázatot hirdet. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező:

► Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók,

► valamint Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézménybe teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan, képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán Bizottság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, 

► továbbá családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét és szociálisan rászorulónak minősülnek.

Az ösztöndíj hat hónapra, a 2019. szeptember 1-jétől 2020. február 28-áig terjedő időszakra szól és 25 hallgató nyerheti el. A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj összege havi 40.000.-Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet függelékében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz többek között csatolni kell:

  • a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan pótolva a jogviszony igazolást),

  • a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony igazolását,

  • a tanulmányi átlagot,

  • a szociális rászorultságot,

  • valamint a kiírásban szereplő 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat,

  • megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.

Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.

Teljes pályázati kiírás és adatlap

Borítókép: elteonline