Megtalálták Julianus barát elveszett magyarjait?

2019.06.10.
Megtalálták Julianus barát elveszett magyarjait?
A Nature lapcsalád Scientific Reports folyóiratában megjelent friss tanulmány szerint a közép-ázsiai terület magyarul beszélő népessége a tatárjárást követően a baskírokba és a volgai tatárokba olvadhatott be. Az MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport kutatásában Klima László docens, az ELTE Finnugor Tanszék vezetője is részt vett.

Az MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport kutatói, Németh EndreFehér Tibor és kutatótársai – köztük Klima László, az ELTE finnugristája – arra keresték a választ, milyen közös genetikai örökségünk van legközelebbi nyelvrokonainkkal, az obi-ugorokkal (másnéven a hantikkal és a manysikkal).

Egy 2013-as publikációjukban ki is mutatták, hogy apai ágon (vagyis az Y- kromoszóma örökítőanyagában) van olyan közös komponens, amely nem jelenik meg a környező közép-európai népek génjeiben. A kutatás következő lépcsőfoka annak meghatározása volt, hogy hol bukkan még fel ez a bizonyos közös komponens. Az így kapott adatokból ugyanis már arra vonatkozóan is következtetéseket lehet levonni, hogy mi történt az idők során az e géneket hordozó embercsoportokkal.

A kutatáshoz sikerült megnyerni Richard Willemset, az Észt Akadémia volt elnökét, és a most célkeresztbe került genetikai komponens vezető kutatóit, Siiri Rootsit, valamint Helen Postot. Az észt kutatók Eurázsia jelentős területeire kiterjedő saját adatbázissal és a legkorszerűbb laboratóriumi berendezésekkel rendelkeznek.

A térképen a korai magyarság feltételezett vándorlási útvonala látható régészeti adatokra alapozva. A sárga terület a manysi, a piros a hanti népcsoport mai elhelyezkedését jelzi. A nagyobb, áttetsző rózsaszínnel jelölt területen ősmagyar régészeti leleteket találtak, és nagyjából ide tehető a Julianus barát által említett Magna Hungaria. Forrás: Post et al.

A közös munka során 46 eurázsiai populációt vizsgáltak meg. Kiderült, hogy a korábban azonosított apai ágú közös genetikai komponens az obi-ugorok és a baskírok között fordul elő nagyobb arányban, ezen kívül megtalálható még a volgai tatárok és a magyarok között. Az eredmények pontos interpretációjához további kutatásokra van szükség, de valószínűnek látszik, hogy a Julianus barát által Magna Hungariában, a Volga-Urál vidéken megtalált magyarok genetikai nyomaira bukkanhattak a kutatók.

E népesség a baskírokba és a volgai tatárokba olvadhatott be. Úgy néz ki, hogy Magna Hungariában még sokkal magasabb lehetett az ugor eredetű elemek aránya a magyar génkészletben, mint a Kárpát-medencébe betelepült magyarság körében, és ez a szám az elmúlt viharos ezer év folyamán – a népességek keveredésével – tovább csökkent.

"Mostanában a régészeti kutatások is arra mutatnak, hogy

többen maradtak keleten, mint ahányan a Kárpát-medencébe betévedtek.

Ez a génkutatás is azt erősíti meg, hogy nem kis létszámú magyarság oldódott föl a Volga vidéki török népekben a tatárjárás után" – nyilatkozta Klima László docens, az ELTE Finnugor Tanszék vezetője, aki Türk Attilával, a PPKE Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék vezetőjével nyelvészeti és régészeti konzulensként vettek részt az MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport genetikai kutatásában.

Magyar Őstörténeti Témacsoportot 2012-ben hozták létre az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont belső munkatársai és az ország számos egyetemi és múzeumi kutatóhelyéről felkért külső szakértők. A kutatócsoport a magyarság Kárpát-medencei honfoglalását megelőző őseihez köthető sztyeppei lelőhelyekkel, a székely írás kérdéskörével, a bizánci–magyar kapcsolatok régészeti hagyatékával, valamint a legfrissebb embertani, etnosz- és államelméleti kutatások értelmezési lehetőségeivel foglalkozik.

A Scientific Reports-ban megjelent tanulmány itt olvasható.

Forrás: elte.hu