Megújul az esztétika mesterképzés

2022.01.05.
Megújul az esztétika mesterképzés
A kortárs művészeti közeg és szereplőinek megismerésére, valamint gyakorlati tapasztalatok megszerzésére is figyelmet fordít a 2022 őszétől megújuló képzés.

Az új esztétika MA célja, a változatlanul fennmaradó erős elméleti alapismeretek biztosítása mellett, hogy a hallgatók hangsúlyosabb betekintést nyerjenek a kortárs művészeti élet sokszínű világába, személyesen megismerkedjenek elismert alkotókkal és a különböző művészeti területek fontos szereplőivel, szervezőivel és háttérembereivel, valamint az évek során a gyakorlat terén is kipróbálhassák magukat. A tanszék ezáltal nemcsak a konkrét szakmai orientációt szeretné megkönnyíteni, de igyekszik elősegíteni a mesterszakos tanulmányok utáni sikeres elhelyezkedést is.

A képzés új tanegységlistája

ALAPOZÓ ISMERETEK – 16 kredit (1. félévi órák)

 • A kortárs esztétika alapproblémái  
 • Esztétika és filozófia
 • Esztétika és antropológia
 • Esztétikai alapművek

SZAKMAI TÖRZSANYAG – 28 kredit (1.- 2. félévre ajánlott órák)

 • Művészetfilozófia
 • Művészetszociológia
 • Művészettörténet-elmélet
 • Képi fordulat, képelméletek, új vizualitás  
 • Tudományos írás  
 • Művészetkritika  
 • Művészet közelről (műtermek és műhelyek) 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ANYAG – 50 kredit (2.-4. félévben meghirdetett órák)

 • Képzőművészet-esztétika
 • Próza- és költészetesztétika
 • Dráma- és színházesztétika
 • Zeneesztétika és hangzó művészetek
 • Fotó- és mozgóképesztétika
 • Környezetesztétika/Mindennapi esztéka
 • Műértelmezés (nyelvi művészetek)
 • Műértelmezés (vizuális művészetek)
 • Műértelmezés (performatív művészetek)
 • Műértelmezés (fotó, mozgókép, multimédia)
 • Fordítói műhely
 • Szövegelméletek és gyakorlatok 
 • Dramaturgiai gyakorlatok
 • Kiállításszervezés G
 • Szakmai gyakorlat (kulturális intézményben)

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK – 6 kredit

 • 6 kredit szabadon választható tanegység

SZAKDOLGOZAT, SZAKZÁRÓVIZSGA – 20 kredit

 • Szakdolgozat (egyéni szakdolgozati felkészülés)  – 20 kredit
 • Szakzáróvizsga