Minorjelentkezés a Finnugor Tanszéken

2019.06.10.
Minorjelentkezés a Finnugor Tanszéken
A Finnugor Tanszék három specializációt – finn, észt, finnugor – hirdet meg, melyekre június 27-ig lehet jelentkezni. Mindhárom képzés felvehető specializációként magyar alapszakkal, valamint minorként bármely alapszakról.

Finn minor

Képzési idő: 6 félév
Kurzusok: heti 2x1,5 óra finn nyelv (anyanyelvi lektorral is), bevezetés a finn kultúrába, finn irodalom, finn országismeret.
A Tanszéknek Erasmus és egyéb keretszerződése van Finnország hat egyetemével, ezek Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Tampere, Turku és Oulu.
A finn minor elvégezésével körülbelül B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, amely a belépő szint a mesterképzésen való továbbtanuláshoz. A finn mesterdiploma megszerzése után, lehetőség van tanárképzés, illetve fordító- és tolmácsképzés elvégzésére.

Teljes tanegységlista

Észt minor

Képzési idő: 6 félév
Kurzusok: heti 2x1,5 óra észt nyelv (anyanyelvi lektorral is), észt irodalom, észt tárgyi néprajz, észt országismeret.
A Tanszéknek Erasmus és egyéb keretszerződése van Észtország két egyetemével, ezek Tallinn és Tartu.
Az észt minor elvégzésével szintén körülbelül B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, amely a belépő szint a mesterképzésen való továbbtanuláshoz.

Teljes tanegységlista

Finnugor minor

Képzési idő: 4 félév (Tehát ha másodéven kezditek el a képzést, nem lesztek túlfutók.)
Kurzusok: heti 2x1,5 óra finn vagy észt nyelv, 2 féléven át heti 1x1,5 óra kisebb rokon nyelv, történeti-összehasonlító nyelvészet, veszélyeztetett finnugor nyelvek, uráli népek irodalma és folklórja stb. Választható kisebb rokon nyelvek: mari, udmurt, komi-permják, hanti.
A finnugor minor elvégzésével körülbelül B1-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni a választott (finn vagy észt) nyelvből.
A finn és észt specializáció hallgatói számára megadott Erasmus lehetőségek a finnugorosok számára is elérhetők. Emellett a hallgatóknak lehetősége van oroszországi nyári egyetemeken való részvételre Udmurtiában és Mariföldrön.
Míg a finn és az észt specializáció kurzusai középpontjában egy-egy nyelv, kultúra, valamint irodalom áll, a finnugor specializáción részletesen foglalkozunk a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertanával, valamint modern nyelvelméletekkel, a képzés pedig egy átfogó képet nyújt az uráli nyelvek rendszeréről és a kisebb finnugor népekről is.

Teljes tanegységlista

A Finngor Tanszék bemutatkozása:

Tanszékünk az ELTE BTK I épületének földszintjén található, többnyire itt zajlik az oktatás. Van tanszéki könyvtárunk, saját kanapésarkunk és könyvcsere-polcunk is. Mivel mindhárom szakunk ún. kis szak, a Tanszékhez tartozni egy kicsit életérzés is. Rendre megfordulnak nálunk finn és észt cserediákok, bármikor felbukkanhat a tanszéki konyhában egy mari néptáncegyüttes vagy egy magyarul folyékonyan beszélő hanti. A tanszéki folyosót gyakran díszítik terepmunkákkal és egyéb eseményekkel kapcsolatos fotók.

Aki itt választ szakirányt, az számíthat rá, hogy betekintést nyer a magyarországi finn/észt/finnugor közösségek világába. Jó kapcsolatokat ápolunk a Finn Nagykövetséggel, a Finnagorával, az Észt Intézettel, nem egyszer szerveztünk már közös programokat velük. Tapasztalataink szerint végzett hallgatóink a megszerzett nyelvtudással el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, a továbbtanulók közül sokan fordítóként, tolmácsként, nyelvtanárként, vagy a fent említett intézményekben dolgoznak.

Fontos számunkra az ismeretterjesztés: 2008 óta résztvevői vagyunk a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatnak, valamint évente megrendezzük a Rokon Népek Napját, a Bölcsész Napokon pedig saját sátrunkban készítünk udmurt perepecset vagy éppen a terepmunkáink eredményeiről számolunk be. Mindezeken túl iskolákban, kulturális egyesületekben is szoktunk ismeretterjesztő előadásokat tartani. Tavaly szeptember óta 130 általános és középiskolában jártunk az ország több pontján, valamint a határon túl is, hogy kicsit megismertessük a diákokkal a nyelvrokonainkat. Decemberben pedig soha nem marad el a közös, tanszéki kiskarácsony, a pikkujoulu. 

A Tanszéken jelenleg több kutatás is zajlik, elsősorban a Volga-vidék finnugor nyelveinek tipológiai vizsgálatát végezzük. Emellett vannak a kortárs finn irodalomra, az észtországi nyelvpolitikára, a hanti mondattanra vonatkozó kutatások is. Hallgatóinknak lehetősége van bekapcsolódni a tudományos munkába speciális szemináriumokon, a tanszéki diákkörben, valamint tutorálás keretében is, így közülük sokan rendszeres résztvevői - a sokszor saját szervezésű - hazai és nemzetközi tudományos konferenciáknak. Jövő télen mi leszünk a házigazdái az EU területén működő finnugrisztikai tanszékek közös téli egyetemének.

Borítókép: facebook