Munkatársat keres a Gazdasági Hivatal

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Gazdasági Hivatal ügyvivő szakértő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• OTKA és egyéb pályázatok teljes körű ügyintézése, nyilvántartása, elszámolása, 

• projektek pénzügyi beszámolójának elkészítése, 

• folyamatos kapcsolattartás a témavezetőkkel, 

• számlák SAP rendszerben való rögzítése (kötelezettségvállalás, megrendelés, kontírozás) 

• fedezetellenőrzés, 

• személyi kifizetésekhez kapcsolódó szerződések előkészítése, iktatása,

• előirányzat és keretmódosítások végrehajtása, 

• közbeszerzések felülvizsgálata, koordinálása, 

• pályázatokhoz kapcsolódó kimutatások készítése, adatszolgáltatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség, felsőfokú pénzügyi végzettség,

• SAP felhasználói szintű ismerete

• középfokú német nyelvtudás

• aktív, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• cselekvőképesség

• együttműködési képesség

• precíz munkavégzés, határidők betartása

• 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

• a végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Muhr Szilvia, hivatalvezető-helyettes nyújt, a 485 5236, 411 6500 / 5465 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Székelyné Muhr Szilvia részére a muhr.szilvia@btk.elte.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 22.

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS oldalon.


A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2016.09.22.