Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

2017.07.24.
Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj
A 2016. május 27-én az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete között létrejött szakmai együttműködési megállapodás részeként az OSZK pályázatot hirdet könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, négy mesterszakos hallgató számára.

.Az ösztöndíj célja, hogy támogassa azokat a könyvtári hivatás iránt érdeklődő nappali tagozatos egyetemi hallgatókat, akik az új generáció képviselőiként gazdagítani kívánják a nemzeti könyvtárat, részt kívánnak venni tudásukkal és elkötelezettségükkel a szakmai fejlődésben, a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásban.

Az Országos Széchényi Könyvtár a következőket biztosítja a nyertes pályázók számára:

  • ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig (maximum 24 hónapig);
  • az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény függvényében havonta 60.000 Ft./70.000 Ft. vagy 80.000 Ft.;
  • szakmai mentorok segítsége a diplomamunka témaválasztásához és megírásához;
  • szakmai gyakorlat biztosítása a nemzeti könyvtárban;
  • a diploma megszerzését követően munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése (közalkalmazotti kinevezés) határozott időre, de legalább a támogatott időnek megfelelő idő mértékéig. A határozott idő leteltével a szerződés közös megegyezéssel határozatlan időtartamúra módosítható.
  • további karrierlehetőség.

A pályázatot feldolgozó, tájékoztató könyvtáros, illetve történész, irodalomtörténész szakterületekre lehet benyújtani.

Részletes pályázati felhívás