NORTHROP FRYE 100: A DANUBIAN PERSPECTIVE

NORTHROP FRYE 100: A DANUBIAN PERSPECTIVE
09/07 - 09/08

2012. szeptember 07. - 2012. szeptember 08.

KRE BTK, ELTE BTK

09/07 - 09/08

2012. szeptember 07. - 2012. szeptember 08.

KRE BTK, ELTE BTK


A Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézete, Hermeneutikai Kutatóközpontja (www.kre.hu) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete (www.elte.hu) NORTHROP FRYE 100: A DANUBIAN PERSPECTIVE címmel nemzetközi konferenciát szervez a kanadai tudós születésének centenáriuma alkalmából. A konferencián hét nemzet harminc kutatója tart előadásokat angol és magyar nyelven. A két meghívott plenáris előadó Robert D. Denham, Northrop Frye nemzetközileg elismert életműkutatója, valamint Dávidházi Péter, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének professzora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Northrop Frye a huszadik század egyik legjelentősebb, legtöbbet idézett gondolkodója. Legismertebb munkájában, A kritika anatómiájában (1957) az irodalom megszólító erejét az ismétlődő mitikus motívumoknak tulajdonítja, és az európai kultúra „kanonizált mítoszával”, a Bibliával hozza összefüggésbe. Érdeklődésének középpontjában az irodalom és a vallás viszonya, a szent könyv és a világi irodalom összefüggései, az irodalom etikai, vallási és társadalmi jelentősége áll. A keresztény szimbolika képzeletgazdag értelmezése, az interdiszciplináris módszertan és a nyugati kulturális örökség átfogó szemlélete a pluralizmus és spirituális keresés korában különösképpen időszerűvé avatja mondanivalóját.
 
A Károli Gáspár Református Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiemelt fontosságot tulajdonít a tudományos együttműködésnek, melyhez Northrop Frye életművének vizsgálata kiváló alkalmul szolgál. Mindkét egyetem számára fontosak az olyan interdiszciplináris kutatások, melyek a kultúra és a vallás, szűkebb értelemben a művészet és a keresztény hagyomány – ezen belül a konferencia közös szervezését kezdeményező Károli Gáspár Református Egyetem számára a protestáns örökség – mélyebb összefüggéseit vizsgálják.
 
Mivel fő művei közül több mindmáig nem olvasható magyarul, és a magyar fordítások is sok év késéssel jelentek meg (A kritika anatómiája, 1998, fordította: Szili József; valamint Kettős tükör. A Biblia és az irodalom, 1996, és Az ige hatalma, 1997, fordította: Pásztor Péter), Northrop Frye még ma is méltatlanul kevéssé ismert hazánkban a nagyközönség előtt. Frye munkássága a tudományos életben azonban már évtizedek óta ismert. A KRE Anglisztika Intézetének igazgatója, a Shakespeare-kutató Fabiny Tibor már a nyolcvanas években Frye-szemináriumokat tartott tanítványainak, és több hazai egyetemen is bekerült A kritika anatómiájának bevezetése az angol szakos hallgatók kötelező olvasmányai közé. Azóta több, Frye műveit középpontba állító tanulmány is megjelent magyar szakfolyóiratokban, és két monográfia is született: Kenyeres János (ELTE BTK) Revolving around the Bible: A Study of Northrop Frye (2003) c. munkája és Tóth Sára (KRE BTK) A képzelet másik oldala: Irodalom és vallás Northrop Frye életművében (2012) c. műve.

Program letöltése
Plakát