NTP-FTH-15 - Pályázat fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében 2015. szeptember 11-i beadási határidővel pályázati felhívást jelentetett meg fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatására - NTP-FTH-15.


A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program165/ címen.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 55 000 000 Ft, pályázatonként legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. Az ELTE központilag egy, valamint karonként egy-egy pályázatot nyújthat be utóbbi esetben az Egyetem kötelezettségvállalásával.

A pályázat belső ügymenetével kapcsolatban:
•     A pályázat online benyújtású, a pályázati anyagot kinyomtatni és postán beküldeni nem szükséges, így a végleges pályázat formai és pénzügyi ellenőrzésére nincs lehetőség. A pályázatot ennek ellenére az ELTE EPER-be rögzíteni kell. Az online benyújtás előtt az aláírt EPER pályázati adatlapot, a tervezett költségvetést és a kitöltött lehatárolási nyilatkozatot ellenőrzésre és jóváhagyásra, illetve aláírásra szeptember 7-ig várják a Pályázati Központba (PáK).
•    A feltöltendő központi dokumentumokat (ELTE Alapító okirat, létezést igazoló dokumentum, aláírási címpéldány) és az aláírt lehatárolási nyilatkozatot a költségterv elfogadása után a PÁK munkatársai szkennelve küldik meg a pályázni szándékozóknak. Kérjék, a költségvetés jóváhagyása, illetve a szükséges mellékletek csatolása előtt a pályázatot ne véglegesítsék.

2015.08.24.