NTP-TV-15 Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása - pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében 2015. szeptember 11-i beadási határidővel pályázati felhívást jelentetett meg a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására.


A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program123/ címen.
 
A pályázat célja a 2015/2016. tanévben általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett azon országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása, amelyek teljes körűen megfelelnek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 184. §-ban foglalt követelményeknek
 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 150 000 000 Ft, pályázatonként legalább 750 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A felhívásra egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
 
A pályázat belső ügymenetével kapcsolatban:
•     A pályázat online benyújtású, a pályázati anyagot kinyomtatni és postán beküldeni nem szükséges, így a végleges pályázat formai és pénzügyi ellenőrzésére nincs lehetőség. A pályázatot ennek ellenére az ELTE EPER-be rögzíteni kell. Az online benyújtás előtt az aláírt EPER pályázati adatlapot, a tervezett költségvetést és a kitöltött lehatárolási nyilatkozatot ellenőrzésre és jóváhagyásra, illetve aláírásra szeptember 7-ig várjuk a Pályázati Központba (PáK).
•    A feltöltendő központi dokumentumokat (ELTE Alapító okirat, létezést igazoló dokumentum, aláírási címpéldány) és az aláírt lehatárolási nyilatkozatot a költségterv elfogadása után a PáK munkatársai szkennelve küldik meg a pályázni szándékozóknak. Kérjük, a költségvetés jóváhagyása, illetve a szükséges mellékletek csatolása előtt a pályázatot ne véglegesítse.

2015.08.24.