Nyelvészeti kutatások a gyakorlatban

Nyelvészeti kutatások a gyakorlatban
05/29

2020. május 29. 10:00 - 18:00

ONLINE

05/29

2020. május 29. 10:00 - 18:00

ONLINE


Az alkalmazott nyelvészeti doktori program hallgatóinak konferenciája.

A Tématerületi Kiválósági Program támogatásával megvalósuló eseményt idén Skype-on keresztül rendezik meg, ahová az alábbi linken lehet csatlakozni. A részvétel előzetes regisztrációt nem igényel. 

10.00-10.30 Vajtó Anikó: Migrációs háttérrel rendelkező hallgatók nyelvi fejlődése
10.30-11.00 Jankovics Julianna: Enyhe értelmi fogyatékossággal élők beszédének temporális sajátosságai
11.00-11.30 Pap Johanna: Hadaró a hadarónak - egy társalgáselemzés tanulságai
11.30-12.00 Havadi-Nagy Marian: A szupraglottális beszédszervek működésének vizsgálata orofaciális myofunkcionális diszfunkció esetén
12.00-13.00 ebédszünet  
13.00-13.30 Juhász Kornélia: A mandarin veláris illabiális [ɤ] magánhangzó, illetve az alveoláris [ɹ] és posztalveoláris [ɻ] approximánsok produkciója kínaiul tanuló magyarok körében
13.30-14.00 Mátraházi Noémi: Az idegen nyelvi beszédfolyamatosság és az érthetőség vizsgálata spanyol nyelvű beszédmintákon
14.00-14.30 Bernula-Orosz Dorottya: Hétéves gyermekek megakadásjelenségeinek gyakorisága és a beszédfeldolgozási teljesítményük közötti összefüggések
14.30-15.00 Csárdás László Bence: Morfoszintaktikai és szemantikai feldolgozás anyanyelvi hallás utáni szövegértésben
15.00-15.30 kávészünet   
15.30-16.00 Juhász Milán: Az érvelő esszé értékelési szempontjainak megítélése pályakezdő és gyakorlott pedagógusok által
16.00-16.30 Simon Viktória: A szaktárgyi szövegértés mérése a történelemórán feldolgozandó szövegtípusokon 11. évfolyamos tanulók körében
16.30-17.00 Murányi Sarolta: A történetmesélés mikroszerkezeti vizsgálata óvodáskorban: első említés, koreferencia
17.00-17.30 Grund Ágnes: A tanárjelöltek tanári kommunikációs stratégiáinak mintázatai az osztálytermi diskurzusban
17.30-18.00 Seong Eun Jeong: Language ideologies of foreign language learning: A linguistic ethnographic study of learning a distant central language