Nyelvünk változása és változatai

Nyelvünk változása és változatai
06/07

2019. június 07.

Kari Tanácsterem • 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

06/07

2019. június 07. -

Kari Tanácsterem • 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A


Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék nyelvtörténeti hallgatói műhelye – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében idén is megrendezi az „Anyanyelvünk évszázadai 6. Nyelvünk változása és változatai” című konferenciát.  A konferencián a magyarországi és külföldi egyetemek BA-s, MA-s és osztatlan képzésben részt vevő hallgatói tartanak előadásokat a magyar nyelv történetéhez és nyelvváltozataihoz kapcsolódó tudományos témákban.

Program

9.00-től Regisztráció

9:30–9.45 Köszöntő: Horváth Krisztina, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese

9.45–10.00 Megnyitó: Juhász Dezső, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója

I. szekció: Nyelvtörténet 1.

Szekcióvezető: Terbe Erika

10.00–10.15 Bodovics Ticiána: A bán igetőhöz kapcsolódó érzelemigék hálózatának vizsgálata

10.15–10.30 Karolina Bramorska: A sportnyelvújítás a XX. században

10.30–10.45 Kukri Márta: Az 57. zsoltár szókincsének elemzése három kódexfordításunk alapján

10.45–11.00 Sarnyai Vivien: Használandó-e még az -andó/-endő? 

II. szekció: Kétnyelvűség

Szekcióvezető: Bárth M. János

11.30–11.45 Gágó Zsófia: A kétnyelvűség helyzete a horvátországi magyar kisebbségen belül

11.45–12.00 Guthy Eszter Márta: A felsőőri magyar nyelvű beszélőközösség helyzete napjainkban

12.00–12.15 Mertl Tímea: A magyarországi szerb fiatalok nyelvválasztásáról és identitásáról

12.15–12.30 Pocsai Réka: Kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatáról, ehhez fűződő attitűdjükről

12.30–12.45 Ana Vasilev: Mother tongue interference; interlingual errors

12.45–13.00 Kérdések és válaszok

Ebédszünet

14.00–14.30 Könyvbemutató

III. szekció: Miscellanea

Szekcióvezető: T. Somogyi Magda

14.30–14.45 Maria Deželjin: Hogyan javítsuk a [ʎ] beszédhangnak a kiejtését a horvát nyelvet tanuló magyar anyanyelvi beszélőnél?

14.45–15.00 Kormos Kevin: Az értelmező szótárak nyelvművelő tevékenysége

15.00–15.15 Szabady Ágnes: A comitativus-instrumentalisi esetragok grammatikalizációja a magyar és az észt nyelvben

15.15–15.30 Kérdések és válaszok

Szünet

IV. szekció: Dialektológia és névtan

Szekcióvezető: Slíz Mariann

15.45–16.00 Hauber Kitti: Személynév – nyelvhasználat – etnikum. A 17–18. századi Pozsony vármegye nyelvhasználati viszonyai a boszorkányperek tükrében.

16.00–16.15 Némethy Zsófia: „Igazi magyar” nevek nyomában – A szocializmus keresztnévadási divatja

16.15–16.30 Steinmacher Dóra: A nyelvjárási szókészlet átalakulása az utóbbi fél évszázadban egy dunántúli településen

16.30–16.45 Bagyinszki Szilvia: Megmutatkozik-e a nyelvjárási háttér hatása a Nógrád megyei és szlovákiai általános iskolások írásos produktumaiban? – Mutatványok egy, a nyelvjárási háttér iskolai teljesítményre gyakorolt hatására irányuló esettanulmányból

16.45–17.00 Kérdések és válaszok

Szünet V. szekció: Nyelvtörténet 2.

Szekcióvezető: Sárosi Zsófia

17.15–17.30 Havasi Zsuzsanna: Periratok forráskiadásához kapcsolódó interpretációs problémák

17.30–17.45 Mohay Domonkos: „Hogy ne menjetek késértetbe” – Egy evangéliumi részlet szókincsének vizsgálata kódexfordításokban

17.45–18.00 Soós Veronika: Az egyet nem értés beszédaktusa az 1861. évi országgyűlési vitákban

18.00–18.15 Kérdések és válaszok

18:15–18.30 Zárszó: Farkas Tamás, a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék vezetője