Ohrmazd és Ahrimán: a Jó, a Rossz ‒ és a perzsák

Ohrmazd és Ahrimán: a Jó, a Rossz ‒ és a perzsák
10/07

2021. október 07. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)

10/07

2021. október 07. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)


Szántó Iván tart előadást az ELTE Orientalisztikai Intézet "Párok a keleti kultúrákban" sorozatában.

Az ősi iráni világkép egyik meghatározó eleme a kozmikus és természeti erők antagonisztikus kettőssége. Ezeket az archaikus hiedelmeket a több mint háromezer éves, ám ma is létező perzsa vallás, a zoroasztrianizmus fokozatosan a saját képére formálta, amelynek következtében e világkép fokozatosan erőteljes erkölcsi színezetet kapott. A zoroasztrianizmus tanításai szerint a jó és a rossz küzdelmeiből az egyénnek is ki kell vennie a részét: míg a két princípium ura, Ahura Mazda és Angra Mainju a szellemi szférában vívják küzdelmüket, addig az emberiség küzdőtere az anyagi világ. Mivel a küzdelem a jó szükségszerű győzelmével zárul, így az egyén felelőssége, hogy melyik térfélen áll. 

Bár Iránban a zoroasztrianizmus immár közel ezer éve alulmaradni látszik más vallásokkal szemben, ez az előadás azt igyekszik bemutatni, hogy doktrínái ma is eleven valóságként vannak jelen az iráni világban éppúgy, mint az egyetemes művelődéstörténetben.

Szántó Iván habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Iranisztika Tanszékének vezetője. Kutatási területe a Szafavida- és a Qádzsár-kor művészet- és művelődéstörténete, az iráni anyagi kultúra mobilitása és eurázsiai recepciója.