Önkéntesség a bölcsészképzésben

2020.09.01.
Önkéntesség a bölcsészképzésben
A kurzus résztvevői bölcsészkompetenciákat kamatoztató önkéntes munkát végeznek tapasztalt szakemberek irányításával. A kurzus egyéni, társas és szervezési kompetenciákat is fejleszt (pl. felelősségvállalás, társadalmi érzékenység, kezdeményezőkészség, projektmenedzsment).

A projektumnak megfelelő részleteket a tematikához tartozó megjegyzés tartalmazza, kérjük, hogy ezt is figyelmesen olvassák el jelentkezés előtt. Elsősorban a kari közösség javát, a kari életminőség javítását célzó önkéntes munkához nyújtunk támogatást, de az önkéntesség ennél tágabb, illetve ettől eltérő társas viszonyrendszerben való gyakorlásának az elismerése is lehetséges, ha  a szükséges feltételeket a kurzus meghirdetője biztosítani tudja.

 • Kurzus címe: Önkéntesség a bölszészképzésben (Voluntariness at the Faculty of Humanities)
 • Közismereti (szabadon választható) kurzus, gyakorlati jegy, 3 kredit
 • BMVD-066
 • Heti óraszám: egyéni felkészülés, kontaktóra nélkül
 • Tárgyfelelős: Kugler Nóra (MNYFI)

A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE: 

 • a kurzust meghirdető (kapcsolattartóként megjelölt) oktatóval egyeztetve a projekt meghatározása, folyamatos konzultáció (személyes vagy online, megegyezés szerint)
 • 30 óra önkéntes tevékenység végzése (1 óra = 60 perc), a teljesítés megállapodás szerinti igazolása 
 • záró beszámoló elkészítése (online)

A KURZUS IDŐBEOSZTÁSA:

 • Egyalkalmas (2-4 órás) felkészítés az önkéntes munkára (projektfüggő módon ez tréninget is jelenthet, például a mentorálást végző hallgatók esetében).
 • A projektum megtervezése (2x90 perc), rendszeres egyeztetés a folyamatot támogató oktatóval.
 • Egyéni vagy csoportos munkavégzés (30x60 perc).
 • A záró beszámoló elkészítése (online).

Helyszín: Az ELTE BTK Trefort-kerti campusa vagy külső helyszín

A KURZUS TARTALMA: 

A Bölcsészettudományi Kar önkéntesség kurzusainak fő célkitűzése, hogy a hallgatók az önkéntességet a társas összetartozás szempontjából értékképző gyakorlatként felismerve elkötelezetté váljanak saját közösségükkel, az egyenlő bánásmód, valamint  a nemzetközi campus eszméjével kapcsolatban, és tevékenyen vegyenek részt a kari életvilág minőségének a javításában. A kurzusok a bölcsészhallgatók önkéntességét tágabb spektrumon is támogatják, ha ennek a szakmai feltételei megvannak (az ezzel kapcsolatos egyeztetéshez forduljon a kapcsolattartóhoz).

A hallgatók a projektmunkát tapasztalt oktató segítségével tervezik meg, és az oktató szakmai támogatása mellett végzik (akár civil szervezetekkel, más intézményekkel együttműködve). A kurzus egyéni, társas és szervezési kompetenciákat is fejleszt (pl. felelősségvállalás, társadalmi érzékenység, kezdeményezőkészség, projektmenedzsment).

A teljesítés feltétele az oktatóval (és tréning esetén a trénerekkel) való együttműködés, az önkéntes tevékenység elvégzése, valamint a záró beszámoló elkészítése. A kurzusért 3 kreditpont szerezhető, a minősítés kétfokozatú: megfelelt / nem felelt meg. A kurzust az egyetem bármely hallgatója felveheti a szabadon választott kreditek keretében, de elsősorban a Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak ajánljuk. A speciálisabb projektumok (pl. mentorálás, tanulástámogatás) esetében azonban a megjegyzés jelentkezési feltételeket is tartalmazhat (pl. a mentorálás témájában sikeres tárgyteljesítést).

Kapcsolattartó: Kugler Nóra (help@btk.elte.hu)