Pályázati felhívás külföldi konferencia-részvétel támogatására - ÚJ

Az ELTE BTK pályázatot hirdet külföldi konferencián előadóként való részvétel támogatására a Kar főállású oktatói és professor emeritusai számára. A támogatás pénzügyi forrása az önköltséges kínai hallgatók tandíjainak egy része. A következő félévben újabb pályázat kiírása várható. A program célja a Kar nemzetköziesítésének elősegítése, illetve a kínai oktatási és tudományos kapcsolatok erősítése.

A pályázat keretein belül az oktatóknak  lehetősége nyílik arra, hogy bármely 2017. február 15. és augusztus 31. között megvalósuló (1) külföldi konferencián való részvételhez vagy (2) külföldi egyetemen tartott előadással kapcsolatos költségek fedezéséhez maximum százezer forint,  illetve Kínában megrendezett konferencia vagy meghívás alapján tartott előadás esetében maximum háromszázezer forint támogatásra pályázzanak. A pályázaton elnyert összeg az ELTE pénzügyi és közbeszerzési szabályait figyelembe véve használható fel.

A támogatásból fizethető:

  • regisztrációs díj,
  • útiköltség,
  • szállásdíj.

A pályázatokat a dékán, a Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottság és a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese közösen bírálják el.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  • pályázati űrlap,
  • tudományos önéletrajz,
  • publikációs jegyzék,
  • előadóként való részvétel elfogadásáról szóló igazolás vagy:
  • az előadás megtartására felkérő külföldi egyetem által kibocsátott megbízólevél,
  • elfogadott előadás absztraktja,
  • konferencia-felhívás.

A pályázat beadási határideje 2017. január 20. A pályázati űrlapot aláírva a Dékáni Titkárságon, a többi dokumentumot elektronikus úton kell benyújtani a pályázó hivatalos kari ímélcíméről Dr. Hamar Imrének, a nemzetközi ügyek dékánhelyettesének a nemzdh@btk.elte.hu címre. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a bírálók elutasítják.

A nyertesek neve az elnyert támogatással együtt a kari honlapon fog megjelenni. A nyertes pályázóknak a konferencia vagy előadás megrendezése után egy hónapon belül legfeljebb 1 oldalas beszámolót kell küldeniük a nemzetközi ügyek dékánhelyettesének ímélcímére.

Pályázati kiírás
Pályázati űrlap
2016.12.05.