Pályázati kiírások hallgatóknak

2018.08.22.
Pályázati kiírások hallgatóknak
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága kiírta a 2018/2019-es tanév első félévére vonatkozó ösztöndíjakat, valamint alap- és szociális támogatásokat. Az egyes pályázati kiírások (jelentkezési feltételek, jelentkezési lapok) a linkekre kattintva érhetők el.

Alaptámogatás

Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázat a rendszeres szociális támogatás pályázati rendszerébe került beépítésre.

 • A pályázatok benyújtásának időszaka: 2018. szeptember 8., 8:00 – 2018. szeptember 13., 23:59
 • A pályázatok hiánypótlásának időszaka: 2018. szeptember 8., 8:00 – 2018. szeptember 19., 23:59

 Rendszeres szociális támogatás

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimum ponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.A hallgatók a saját alapkaruknak megfelelő pályázati időszakban adhatják le pályázatukat, kivételt ez alól az ELTE Savaria Egyetemi Központhoz tartozó hallgatók képeznek, akik karuktól függetlenül, egy pályázati időszakban adhatják le pályázataikat. 

 • A pályázatok leadásának időszaka a BTK-n: 2018. szeptember 8. 8:00 - szeptember 13. 23:59
 • A hiánypótlás határideje: 2018. szepetember 19. 23:59.

 Rendkívüli szociális támogatás

A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2018. december 5., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

 • 2018. szeptember 15., 23:59,
 • 2018. október 10., 23:59,
 • 2018. november 10., 23:59,
 • 2018. december 5., 23:59.

Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjat a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. A választott tisztségviselők ösztöndíjairól az adott szervezeti egység küldöttgyűlése dönt. Az egyetemi, illetve a kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató közéleti ösztöndíj-pályázatáról – ideértve annak meghirdetését is – a hallgatókból és közalkalmazottakból álló Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság, illetve Kari Ösztöndíj Bizottságok döntenek.

A pályázati határidők a félévben:

 • 2018. szeptember 15., 23:59,
 • 2018. október 10., 23:59,
 • 2018. november 10., 23:59,
 • 2018. december 5., 23:59.

Rendszeres művészeti ösztöndíj

Rendszeres művészeti ösztöndíjra jogosultak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, az érintett időszakban aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt.

 • Leadási időszak: 2018. szeptember. 18, 8.00 – 2018. szeptember 24., 23:59
 • A hiánypótlás vége: 2018. október 1., 23:59

Forrás: EHÖK