Schreiber Gábortól búcsúzunk

2020.11.18.
Schreiber Gábortól búcsúzunk
Mély fájdalommal kell tudatnunk a megrendítő hírt, hogy Dr. habil. Schreiber Gábor, az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékének docense 2020. november 12-én váratlanul elhunyt. Irsay-Nagy Balázs nekrológja.

1993-ban kezdte el egyetemi tanulmányait egyiptológia és régészet szakon, Kákosy László, illetve Szabó Miklós professzorok tanítványaként. Már hallgató korában, 1995 óta rendszeresen részt vett az Egyiptomban folytatott magyar ásatásokon, Kákosy László asszisztenseként a thébai TT 32-es sziklasír feltárásán, akit 2003-ban követett ásatásvezetőként; ugyanabban az évben kezdődött oktatói munkássága az Egyiptológiai Tanszéken.

Kutatásai középpontjában az újbirodalmi Théba régészete mellett a Ptolemaiosz-kor vallástörténete és a görög-egyiptomi kapcsolatok álltak. 2006-tól folytatta a Gaál Ernő által elkezdett thébai TT -61- jelű sír ásatását is; a két egymással szomszédos sír területének régészeti kutatását 2008-tól mint South Khokha Project szervezte át, amelynek keretében hét sziklasír feltárását vezette.

Publikációs tevékenysége szorosan kapcsolódott régészeti kutatásaihoz. Az ásatási eredményeit több monográfiában tette közzé: Late Dynastic and Ptolemaic Painted Pottery from Thebes (4th-2nd c. BC), 2003 (az ELTE BTK Régészeti Intézete által kiadott Dissertationes Pannonicae sorozatban); két kiadvány a Studia Aegyptiaca Series Maior keretében: The Mortuary Monument of Djehutymes, II: Finds from the New Kingdom to the Twenty-sixth Dynasty, 2008 (a sorozat 2. kötete); The Tomb of Amenhotep, Chief Physician in the Domain of Amun: Theban Tomb -61-: Archaeology and Architecture, 2015 (a sorozat 4. kötete); csupán néhány héttel ezelőtt jelent meg, angol és magyar kiadásban is The Sacred Baboons of Khonsu: History of a Theban Cult, magyarul: Honszu szent páviánjai: Egy thébai kultusz története, 2020 (az Archaeolingua Series Minor sorozatban).

Egyetemi óráin és az ásatásán jól tudta határozott és következetes személyiségét kamatoztatni. Lehengerlő volt a humora, mesterien űzte a finoman ironikus megjegyzések műfaját. Fontos feladatának tekintette az egyiptológus utánpótlás képzését, a tehetséges fiatalokat minden erejével támogatta. Múlt csütörtökön azonban hiába vártak rá az online óráin a hallgatók. Gábor nem betegeskedett, semmi sem mutatta, hogy bármi baj lenne – aznap hajnalban a szíve mégis megszűnt dobogni. Távozásával hatalmas űrt hagy hátra.