Stratégiai partnerség a digitális oktatási készség fejlesztése érdekében

2020.09.18.
Stratégiai partnerség a digitális oktatási készség fejlesztése érdekében
Rendkívüli őszi pályázatbenyújtási lehetőség elérhető az Erasmus+ stratégiai partnerségek (KA2) pályázattípusban, a Stratégiai partnerség a digitális oktatási készség fejlesztése érdekében a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás és a kreativitásért az ifjúság, a köznevelés és a felnőtt tanulás területén. 

A projektek célja az oktatási és képzési rendszerek olyan eszközökkel való erősítése, amelyek segítségével meg tudnak birkózni az online és távoktatásra történt közelmúltbeli hirtelen átállás kihívásaival, többek között a tanárok számára nyújtott támogatás által digitális kompetenciáik fejlesztésében, valamint a tanulási lehetőségek befogadó jellegének megőrzésével. Ennek érdekében az Erasmus+ 2020-ban rendkívüli támogatást nyújt a COVID19-helyzet nyomán létrehozott stratégiai partnerségek (Strategic Partnership in Response of the COVID-19 Situation) elnevezésű pályázattípusban az alábbi célokkal megvalósuló projekteknek:

Stratégiai partnerség a digitális oktatási készség fejlesztése érdekében a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén.

E projektek célja az oktatási és képzési rendszerek olyan eszközökkel való erősítése, amelyek segítségével meg tudnak birkózni az online és távoktatásra történt közelmúltbeli hirtelen átállás kihívásaival, többek között a tanárok számára nyújtott támogatás által digitális kompetenciáik fejlesztésében, valamint a tanulási lehetőségek befogadó jellegének megőrzésével.

A projektek az alábbiakra fókuszáljanak:

  • az online, a kevert és a távoktatás, valamint a tanulás kialakításának támogatása;
  • a minőségi inkluzív digitális oktatás megteremtése érdekében a tanárok, oktatók digitális pedagógiai kompetenciájának fejlesztése;
  • minőségi digitális tartalom (pl.: innovatív online források és eszközök) kialakítása és/vagy használata.

Stratégiai partnerség a kreativitásért az ifjúság, a köznevelés és a felnőtt tanulás területén.

Az ebben a kategóriában támogatott projektek lehetővé teszik, hogy a formális, az informális és a nemformális oktatás területén dolgozó szervezetek a kulturális szektorral közösen dolgozzanak. A projektek célja a kultúra és az európai tudatosság terjesztése, valamint a pályázók támogatása abban, hogy a közösségük újítói legyenek. A célok közé tartozik a célcsoport képessé tétele arra, hogy rendkívüli társadalmi kihívások esetén kreatív és innovatív megoldásokkal álljon elő.

A projektek az alábbiakra fókuszáljanak:

  • a szektorokon átnyúló együttműködések erősítése a kreativitás, az európai állampolgárság és a kulturális tudatosság témaköreivel;
  • a társadalmi befogadás megerősítése a művészetekben innovatív, részvételen és kultúrák közötti párbeszéden alapuló megközelítésekkel;
  • segítség a kreatív ágazatok globális válság okozta jelentős társadalmi kihívásainak kezelésében.

A pályázati felhívás a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető itt.
A rendkívüli stratégiai partnerségek benyújtásához szükséges pályázati űrlapok elérhetők itt

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 29., déli 12.00.