Stréberek, iskolakerülők és tanáraik a 16–18. századi Magyarországon

Stréberek, iskolakerülők és tanáraik a 16–18. századi Magyarországon
10/19

2021. október 19. 18:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fsz. 39.)

10/19

2021. október 19. 18:00 -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fsz. 39.)


2020 februárjában új beszélgetés-sorozat indult a BTK Tudományos Bizottság kezdeményezésére a Karon Diszciplínák párbeszéde címmel, melynek keretében egy-egy bölcsészettudományi kutatócsoport, szakmai műhely vezetője/képviselője hív meg olyan beszélgetőtársakat, akik más tudományterületek felől közelítve mutatnak érdeklődést a kutatásaik iránt.  A pandémia miatt most nyílik újra lehetőség a rendezvény folytatására.

A kora újkori Európa, és ezen belül a Magyar Királyság életét sokban meghatározta az a mozgalom, amelyet egyformán emlegetnek katolikus megújulásként, ellenreformációként, katolikus reformként, katolikus restaurációként, kora újkori katolicizmusként. E sokrétű szellemi irányzat magyarországi oktatásban, művelődésben játszott szerepe kerül a rendezvénysorozat következő beszélgetésében két különböző diszciplína, irodalomtörténet és történettudomány oldaláról megközelítésre. A beszélgetés alapját azok a kora újkori jezsuita oktatásra irányuló kutatások képezik, amelyek az ELTE Kora Újkori Történeti Tanszékén, NKFIH támogatással 2015 óta folynak.

Az eseményt Bartus Dávid, a Bölcsészettudományi Kar dékánja nyitja meg. Beszélgetőpartnerek: Ács Pál irodalomtörténész, az ELTE BTK címzetes egyetemi tanára és Fazekas István történész, az ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék egyetemi docense. A beszélgetést Varga Zsuzsanna egyetemi tanár, az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék vezetője moderálja.

Facebook