Szabadon választható kurzusok a litván minor szakon

2018.09.06.
Szabadon választható kurzusok a litván minor szakon
A litván minor szak az alábbi kurzusokra várja az érdeklődő alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatókat:

Balti civilizáció 1.

Az őszi kurzus tematikája:

  • A „balti” szó értelmezése: A balti nyelvek. A Baltikum népei. A balti államok.
  • A balti népek a régiségben. A balti törzsek földrajzi elhelyezkedése a történelem előtti időkben. A balti őstörténet forrásai: Régészeti adatok. A baltiak az ókori írott forrásokban. A borostyánkőút. A balti víznevek kutatása.
  • Nyelvtörténet. A balti–szláv kérdés. Balti–germán érintkezések. Balti–finnugor érintkezések. Balti jövevényszavak a magyarban.
  • A baltiak tárgyi és szellemi kultúrája. A pogány balti mitológia kérdése.
  • A kereszténység felvétele, államalapítások a középkori Baltikumban.

Oktató: dr. Laczházi Aranka 

Az óra időpontja: szerda 12.00-13.30

Helye: Ifjúsági Épület, Szakmódszertani Központ, II. em. 7.

Kódok: BBV-141:81, BMVD-141:89

Litván irodalomtörténet 1.

Oktató: Szabó Tamás megb. ea.

A litván irodalomtörténet 1. tárgy célja átfogó képet nyújtani a litván irodalom fő korszakairól és alakjairól a kezdetektől egészen napjainkig, leginkább a magyarul elérhető irodalmi fordításokra támaszkodva: a régi litván irodalom képviselőitől, pl. M. Mažvydas, a felvilágosodás kiemelkedő alakjain át, pl. K. Donelaitis, a 20. század olyan jeles íróiig, pl. S. T. Kondrotas, T. Venclova, S. Parulskis, G. Radvilavičiūtė.

A kurzus tervezett időpontja szerda vagy csütörtök 16.30-18.00, az oktatóval történő egyeztetés alapján.

Kódok: BBV-141:98,  BMVD-141:91

Litván filmtörténet

Oktató: Szabó Tamás megb. ea.

A litván filmtörténet tárgy a litván filmművészet kiemelkedő rendezőinek alkotásain keresztül mutatja be Litvánia filmes kultúráját, pl. Šarūnas Bartas, Gytis Lukšas, Algimantas Puipa, stb. A hallgatók bepillantást nyernek a litván kultúrába a történelmi témájú filmek, irodalmi művek filmes adaptációi, ill. a mai társadalmi problémákkal foglalkozó filmek révén.

A kurzus tervezett időpontja szerda vagy csütörtök 16.30-18.00, az oktatóval történő egyeztetés alapján.

Kódok BBV-141:99, BMVD-141:96