Szabadon választható kurzusok a Művészetközvetítő és Zenei Intézetben

2019.08.26.
Szabadon választható kurzusok a Művészetközvetítő és Zenei Intézetben

A Művészetközvetítő és Zenei Intézet a szeptemberben kezdődő szemeszterben az alábbi közismereti kurzusokat hirdeti meg (a tantárgyak a TANM-ÉNE-500-as kódon kerülnek meghirdetésre, érdeklődni a music@btk.elte.hu e-mail címen, illetve személyesen a tanszéken lehet):

Beszédgyakorlat  - a beszéd ismerete, technikai feltételei: anatómiai / fiziológiai ismeretek és gyakorlati megoldások (színpadi mozgás, megjelenés)
Előadói gyakorlat - a kurzus felvételével a jelentkező részt vehet a tanszék kórusainak próbáin és szereplésein, emellett a fellépéseken saját énekes/hangszeres tudásának szólisztikus bemutatására is lehetőség nyílhat
Népzene - alap- és speciális népzenei ismeretek, Herczku Ágnes előadásában
Zenetörténet - a képzések valamennyi félévében jelen lévő tantárgy különböző történeti korszakok zenéjének lényegét és sajátos jellemzőit elemzi