Szabadon választható kurzusok az Indológia Tanszéken

2019.01.15.
Szabadon választható kurzusok az Indológia Tanszéken
Az Indológia Tanszék a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében az alábbi szabadon választható kurzusokat hir­de­ti meg az India kultúrája, művészet-, vallás-, irodalom- és társadalomtörténete iránt érdeklődő hallgatók számára. A kur­zu­sokra bár­ki jelentkezhet, előfeltételük nincs, és elvégzésükhöz sem szükséges indiai nyelvek is­me­rete.

Valamennyi óra helyszíne az Indológia Tanszék szemináriumi terme (Ifjúsági épület fszt. 4.).

India és Délkelet-Ázsia művészete a kezdetektől a 20. századig

Dr. Renner Zsuzsanna címzetes egyetemi docens

BBN-OKE11-132:3, BBN-IND-304:11, BMA-INDD-114:1, BMVD-105:47 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: péntek, 12:00–13:30

Meditációba mélyedt Buddhák, állatistenek, sokfejű és sokkarú ábrázolások, szoborszerű templomok. Az indiai művészet sajátosságai számos tekintetben eltérnek a más kultúrákban megszokottaktól. A kurzuson megismerkedünk az indiai civilizáció művészetének elméleti és rituális alapjaival és gyakorlati megvalósulási formáival, s összevetjük azokat az Indiába kívülről érkezett kultúrák (iszlám, európai) művészeti hagyományával. Számos példán keresztül támpontokat gyűjtünk a szobrászati ábrázolások, épületek, stílusok sokaságában való tájékozódáshoz. Elsősorban Indiára fókuszálunk, de kitekintünk Délkelet-Ázsiára is, ahol a történelem egy jelentős korszakában az indiai művészet hatása alatt jöttek létre időtálló remekművek.

Nők és istennők Indiában

Válóczi Róbert doktorandusz

BBN-IND11-331:4, BBN-IND-304:12, BMVD-105:48 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: péntek, 10:00–11:30

A hinduizmus Istennőjéhez kapcsolódó különböző regionális kultuszok komoly múltra tekintenek vissza az indiai szubkontinensen. Az Indus-völgyi civilizáció korától egészen a 21. századi globalizált társadalom megjelenéséig az Istennőt imádták és imádják ma is India lakói. Az Istennőnek – ahogyan magának a hinduizmusnak is – számos arca van, és minden arcához, minden megjelenési formájához más-más tradíció kapcsolódik. És ott vannak az égi istennők földi másai: India lányai, asszonyai, akik nélkül nem lenne élet, társadalom, vallás vagy művészet. A kurzus során a nők és istennők helyét és szerepét vizsgáljuk meg India őstörténetétől a klasszikus vallásos művészeten át a kortárs képregényig.

Controversial issues in 20th century South Asia

Dr. Aklan Anna megbízott előadó (CEU Global Teaching Fellowship Program)

BBN-IND11-321:9, BBN-IND-304:13, BMVD-105:49 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: csütörtök 8:00–9:30

A térséggel foglalkozó történelmi tanulmányok általában India és Pakisztán felosztásával befejeződnek, pedig az elmúlt 70 év viharos változásokat hozott magával. Mi történt Dél-Ázsiában a felosztás után, és hogyan hat ez a mai társadalmakra? Hogyan alakult Pakisztán története? Hogyan vívta ki függetlenségét Banglades? A terrorizmus melegágya – miért volt és van ma is háború Afganisztánban, és mi köze ennek az ISIS-hez? Hogyan zajlott a Srí Lanka-i polgárháború, és hogyan kerültek oda a Tamil Tigrisek? Nepál és Bhután – a  buddhizmus az út a boldogsághoz?  A kurzus nem lehet teljes India tárgyalása nélkül, ahol az elmúlt időszak eseményei mellett (pl. a 2016-os demonetizálás) főleg azokra a folyamatokra összpontosítunk, amelyek kihatnak a mai társadalomra: a kasztrendszer felszámolására tett erőfeszítések, a dalitok és a törzsek helyzete, vallási feszültségek a térségben, az indiai marxizmus két oldala, valamint a feminizmus eredményei. A kurzus nyelve angol, ezáltal elősegíti a nemzetközi tudományos életbe történő bekapcsolódást mind a szóbeli, mind az írásbeli készségek fejlesztésével.

Modern hindi irodalom

Dr. Sági Péter megbízott előadó

BBN-IND11-341:5, BBN-IND-304:14, BMVD-105:50 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: csütörtök, 10:00–11:30

„Száhitja szamádzs ká darpan he”, az irodalom a társadalom tükre – szól a huszadik századi hindi irodalom kedvenc aforizmája. A kurzuson az elmúlt kétszáz év hindi (észak-indiai) irodalomtörténetének mérföldkövei mentén nemcsak a fontos alkotókat és műveiket térképezzük fel, hanem megpróbáljuk felfedezni az indiai néplélek zugait is, amelyek gyakran rejtve maradnak a nyugati olvasók számára.

További információ:

Ittzés Máté (ittzes.mate@btk.elte.hu)