Szabadon választható kurzusok az Indológia Tanszéken

2019.09.04.
Szabadon választható kurzusok az Indológia Tanszéken
Az Indológia Tanszék a 2019/2020-as tanév őszi félévében az alábbi közismereti kur­zu­so­kat hir­de­ti meg az India kultúrája, vallás-, irodalom- és társadalomtörténete iránt érdeklődő hallgatók számára. A kur­zu­sokra bár­ki jelentkezhet, előfeltételük nincs, és elvégzésükhöz sem szükséges indiai nyelvek is­me­rete. Valamennyi óra helyszíne az Indológia Tanszék szemináriumi terme (Ifjúsági épület fszt. 4.).

Ind kultúrtörténet (ókor és középkor)

előadó: Dr. Dezső Csaba egyetemi adjunktus

időpont: szerda, 16:00–16:45

kód: BBN-IND-251 (kollokvium, 2 kredit)

Az óra bevezetést nyújt India rendkívül sokszínű kultúrtörténetébe a Kr.e. 3. évezredtől Kr. u. 1100-ig, az anyagi kultúrától kezdve a történelmen és társadalomtörténeten át a vallásokig (az indus civilizáció rejtélyes városai, a védikus kor istenvilága és áldozati rítusai, az eposzok és a puránák mítoszai, a Buddha és a Dzsina tanítása, a Maurya-birodalom, Saka és Kusán hódítások, a Gupta-kor, a korai középkor királyságai; néhány kulcsfogalom: dharma, karma, kasztrendszer, stb.).

Indiai országismeret

előadó: Dr. Sági Péter egyetemi tanársegéd

időpont: csütörtök, 10:00–11:30

kód: BBN-IND11-311 (kollokvium, 3 kredit)

Az óra célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a világ legnagyobb demokráciájának mindennapjairól, miközben megismerkednek India tájegységeivel, kulturális életének alapfogalmaival és örökségének sokszínűségével. Az egyes előadásokon végigjárjuk tagállamait, illetve számot vetünk e nagy és gyakran félreértett országgal kapcsolatban hallható közhelyekkel.

A dél-indiai muszlimok története és kultúrája

Mappilák, bóhrák vagy éppen ándhrai qádiri szúfik. Dél-India nyelvileg és kulturálisan heterogén közege az iszlám számos ágának otthona. A kurzus egyik célja, hogy tágabb földrajzi és kulturális keretbe helyezve bemutassa a térség muszlim dinasztináinak (Bahmanidák, Dekkáni Szultánátus, Ászif Dzsáhik) történetét, valamint kelet-afrikai, európai és iráni kapcsolataikat. Másrészt tárgyalja a modern és kortárs muszlimokat érintő legfontosabb technológiai és kommunikációs fejlemények (internet, okostelefon, közösségi média) vallásgyakorlásra kifejtett hatását. A szemeszter során a térségből származó egy-egy kéziratos dokumentum vizsgálata révén a résztvevők mélyebb ismereteket szerezhetnek a térség anyagi kultúrájáról, politika- és vallástörténetéről, valamint a kalligráfia- és a miniatúraművészet jelentőségéről.

előadó: Szitár Kristóf megbízott előadó

időpont: hétfő, 16:00–17:30

kód: BBN-IND11-321:6, BBN-IND-304:09 (kollokvium, 3 kredit)

Modern English-language Indian literature

előadó: Dr. Aklan Anna megbízott előadó

időpont: péntek, 9:00–10:30

kód: BBN-IND-304:16 (kollokvium, 3 kredit)

“She wore flowers in her hair and carried magic secrets in her eyes. She spoke to no one. She spent hours on the riverbank.  She smoked cigarettes and had midnight swims.” (Arundhati Roy: The God of Small Things)

“Morality is a matter of money. Poor people cannot afford to have morals. So they have religion.” (Khushwant Singh: Train to Pakistan)

An exciting exploration into the English-language literature of the mystical India: love, beauty, fights and cruel murders against the backdrop of ancient myths, religions, and the dramatic and complicated historical events of the 20th century. The course gives an introduction to the most important works written in English by Indian or Indian-origin authors and provides an insight into the ancient culture of India as it is alive today and as it has spread all over the world.  The language of the course is English. Students from all disciplines are welcome.

További információ: Ittzés Máté (ittzes.mate@btk.elte.hu)