Szabadon választható kurzusok az Olasz Tanszéken

2019.08.26.
Szabadon választható kurzusok az Olasz Tanszéken
Az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék közismereti kurzusai bármely szakos hallgatónk számára szabadon felvetőek.

Olasz történelem 1 (Itália kultúrtörténete a középkor és a reneszánsz időszakában)

  • előadó: Falvay Dávid
  • K:13:00-13:45, C ép. II. em. 328
  • BBN-OLA17-130b / BTK-KOZEPKTT-T16

Az Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék magyar nyelvű kurzust hirdet az Itália kultúrtörténete, a késő-középkor és a reneszánsz iránt érdeklődő nem olasz szakos hallgatók számára. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék Itália középkori és kora-újkori történetének legfontosabb aspektusait. Az itáliai államok jellegzetességeinek bemutatásán túl, a tantárgy kiemelt figyelmet fordít a kultúra történetére, azon belül is különösen a középkori városi civilizációra (társadalom, iskolák, egyetemek), a középkori vallásosság és a vallásos mozgalmak jellegzetességeire, a középkori és reneszánsz udvari kultúrára, a humanizmus és reneszánsz kérdésére, valamint az elit-kultúra és a népi kultúra kapcsolatára.

Az olasz zene

  • előadó: Szegedi Eszter
  • H:13:45-15:15, C ép. II. em. 328
  • BBN-OLA-373b

A külsős hallgatók számára magyar nyelven is meghirdetett országismereti kurzus az itáliai zenetörténet keresztmetszetét adja a középkortól a klasszikus olasz kortárs zenéig, elsősorban a vokális műfajokra, azon belül is az operára (Monteverdi, Mozart, Rossini, Verdi, Puccini) fókuszálva, sok zenehallgatással, a műveket általános kultúrtörténeti kontextusba ágyazva.