Száz éve született Székely György (1924-2016)

2024.02.12.
Száz éve született Székely György (1924-2016)
1924. február 12-én született Székely György akadémikus, a magyar középkortudomány, az egyetemi és akadémiai élet több évtizeden keresztül megkerülhetetlen alakja, a középkori történelem hivatott kutatója.

Székely György jogi tanulmányok után 1953-ban lett a Bölcsészettudományi Karon a középkori történelem oktatója, majd fiatalon, 1956-ban professzori kinevezést kapott.  Több évtizeden keresztül vezette a Középkori (későbbi nevén Középkori és Kora Újkori) Egyetemes Történeti Tanszéket. Az 1956-os forradalom idején az Egyetem rektorhelyettese volt, később a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztségét is betöltötte. 1982-1987 között a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója volt. 1973-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1985-ben rendes tagjává választotta.

Több mint hat évtizedes oktatói pályája során történészhallgatók generációit oktatta, ahogy a vele készült életútinterjúban maga is elmondta, pályáján a „legtartósabb vonulatot kétségkívül az oktatás” jelentette.

Székely György kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezett, és a középkortudomány több területén is maradandó műveket alkotott.

Foglalkozott a középkori város-, gazdaság- és társadalomtörténettel, fontos írásokat hagyott hátra a középkori egyetemek történetéről, kutatta a mezőgazdaság történetét, a reformáció hatását, nyitott volt a társtudományok, a régészet és a művészettörténet kutatási eredményei iránt is.

Székely professzor szándékát követve és a családja nagylelkűségének köszönhetően a szakmai könyvgyűjteményének nagy része ma az ELTE-CEU Középkortudományi Könyvtár gyűjteményét gyarapítja.

A Bölcsészettudományi Kar Középkori Történeti Tanszéke 2024-ben konferencián emlékezik meg Székely Györgyről, a Középkori magyar egyházi archontológia 1000-1387 kutatócsoport pedig válogatást jelentet meg egyháztörténeti tanulmányaiból.

Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére
Tudósportrék: Székely György
Székely György életrajza
Nagy Balázs nekrológja
Az MTA nekrológja