Szóma, az isteni stimuláns

Szóma, az isteni stimuláns
11/14

2019. november 14. 16:00 - 17:00

F épület, Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfszt.)

11/14

2019. november 14. 16:00 - 17:00

F épület, Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfszt.)


Folytatódik az Orientalisztikai Intézet Hangulatjavítók a keleti kultúrákban című előadássorozata.

Ittzés Máté: Szóma, az isteni stimuláns

Az ókori India védikus áldozati rítusai között kitüntetett helyet foglaltak el azok a szertartások, melyek során egy bizonyos növény szárából sajtolt, majd különböző adalékokkal kevert italt, a szómát (gyakran magát a növényt is így nevezték) felajánlották az isteneknek, majd a szertartás résztvevői, az áldozó és a papi személyek maguk is fogyasztottak belőle. A szövegekből kiolvasható, hogy a szómának valamiféle tudatmódosító (stimuláló és talán hallucinogén) hatásai is voltak, tehát az ún. entheogének közé sorolhatjuk, ugyanakkor mindmáig nem sikerült végérvényesen tisztázni, pontosan mi is volt az a növény, amelyből kinyerték.

Az előadás bemutatja, mit lehet tudni a védikus szövegek alapján a szóma rituális előállításának és felhasználásának módjáról, az egyes áldozati előírásokról, ismerteti a szómához kapcsolódó mitológiai motívumokat és történeteket, a szómafogyasztás feltételezhető hatásait, valamint tárgyalja a legfontosabb modern elméleteket, amelyek ennek a rejtélyes növénynek az azonosítására tesznek kísérletet.

Ittzés Máté habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Indológia Tanszékének vezetője. Kutatási területe az indoeurópai összehasonlító nyelvészet, az óind és az ógörög nyelv története és a latin mondattan.