Tájékoztató a 2014. szeptemberében induló minoros képzésről

A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos – portugál nyelvtudással nem rendelkező vagy portugálul tudó – ELTE-BTK hallgató választhatja.

A portugál minor szakirány csak őszi félévben indul, a szakirányt hivatalosan felvevő hallgatók létszáma maximum 22 lehet.

A szakirányra való jelentkezéshez a portugál nyelv ismerete nem feltétel, ezért a portugálul nem tudó hallgatóknak nem kell szintfelmérő vizsgát tenniük. A tanszék oktatói kapacitása ugyanakkor az első félévben is csak korlátozott számú (20 elsőéves + 20 másodéves, összesen 40) hallgató oktatását teszi lehetővé, ezért a Tanszék úgy határozott, hogy a jelentkezési sorrend alapján dönt a tanulmányaik megkezdésére jogosult hallgatókról.

A második féléves tanulmányait azonban csak az a maximum 22 hallgató kezdheti meg, aki az első félévben kötelezően elvégzendő mindkét minoros nyelvgyakorlat órát legalább jó (4) érdemjegyre teljesíti.

Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy csak abban az esetben jelentkezzenek portugál minorra, ha az őszi félévi órarendjükbe mindkét minoros nyelvóra időpontja beilleszthető, vagyis semmilyen alapszakos vagy más egyéb órájukkal nem ütközik. Ellenkező esetben ugyanis nem tudják elkezdeni portugál minoros tanulmányaikat, mivel nincs lehetőség csak az egyik vagy másik nyelvóra teljesítésére.

A portugálul nem tudó hallgatóknak a következő órákat kell felvenniük:

·         BBN-POR-111/c minor Portugál nyelvgyakorlat 1. Kedd, 16:00-17:30 (Fodor Antónia)

·         BBN-POR-112/c minor Portugál nyelvgyakorlat 2. Csütörtök, 16:00-17:30 (Csaba Márta)

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csak erre a két ”minor” megjegyzéssel ellátott nyelvórára jelentkezhetnek, az ugyanilyen kódú, de minor megjegyzés nélküli órákat csak a portugál alapszakos hallgatók vehetik fel.

A portugálul már tudó (középfokú nyelvvizsgával vagy emelt szintű érettségivel rendelkező) hallgatók számára külön csoport csak akkor indul, ha legalább 5 fős a csoport.

Azoknak a hallgatóknak, akik korábban már tanultak portugálul, de középfokú nyelvvizsgával vagy emelt szintű érettségivel nem rendelkeznek, a jelentkezés előtt szintfelmérő vizsgát kell tenniük.

Mivel a szakirány elsősorban nyelvi órákból épül fel és a tantervet is ennek megfelelően alakítottuk ki, a nyelvórák egymásra épülő jellegéből adódóan nincs mód a 6 féléves képzés 4 félév alatt történő elvégzésére. Így azoknak a hallgatóknak, akik nem első éves hallgatóként kezdik meg tanulmányaikat portugál minor szakirányon, számítaniuk kell arra, hogy „túlfutók” lesznek, ami tandíjfizetési kötelezettséggel járhat.

A harmadik év végére a hallgatók B2-es (középfokú) nyelvi szintre jutnak el.

Azok a hallgatók, akik a FENTIEK ALAPJÁN úgy döntöttek, a következő tanévtől portugál minor szakos tanulmányokat kívánnak folytatni, a Neptunban jelentkezzenek fel a megfelelő, rájuk vonatkozó nyelvórákra (ld. fent). A Tanszék ezen kurzusfelvétel időpontja alapján az első húsz jelentkezett elsőéves és az első húsz jelentkezett másodéves hallgató számára teszi lehetővé minoros tanulmányainak megkezdését szeptembertől.

2014. szeptember 8-án (hétfőn), 18:00-kor a „C” épület fszt. 2-es előadójában választjuk ki azt a 40 hallgatót az előzetes jelentkezés sorrendje alapján, akik elkezdhetik a minoros tanulmányokat. Azoknak a jelentkezését, akik erre a tájékoztatóra nem jönnek el, nem vesszük figyelembe.

A minorral kapcsolatos bármilyen egyéb kérdésükkel a Portugál Tanszéken Dr. Fodor Antónia tanárnőhöz fordulhatnak (fodor.antonia@btk.elte.hu).

2014.05.15.