Tájékoztató a francia minor szintfelmérőjéről

Tájékoztató a francia minor szintfelmérőjéről
09/07

2016. szeptember 07.

Francia Egyetemközi Központ Sauvageot terem

09/07

2016. szeptember 07. -

Francia Egyetemközi Központ Sauvageot terem


A nyelvi szintfelmérés írásbeli és szóbeli részből áll. Szervezője: Zimonyi Péter nyelvtanár, az I. évfolyam francia minor szak felelőse.

ŸAz I. évfolyam francia minor szakra kizárólag az írásbeli és szóbeli szintfelmérő után lehet bekerülni. Aki ezen nem vesz részt, nem nyerhet felvételt. Előzetes regisztráció nincs, elegendő a szintfelmérés időpontjában megjelenni.

ŸA felvételhez a megfelelő nyelvi előképzettség elengedhetetlen. Jó esetben ez átlagosan 4 éves gimnáziumi tanulmányokat, ill. egy korrekt, erős B2 (középfok) szintű nyelvtudást, azaz egy jó színvonalú, legalább 75-80%-os emelt szintű érettségit jelent. Kérjük, hogy akik ezekkel a készségekkel még nem rendelkeznek (tehát pl. kezdő szinten vannak, vagy B1 szintű (alapfokú) nyelvismerettel rendelkeznek, vagy középszintű érettségit tettek), ne jelentkezzenek!

ŸAz 1 órás írásbeli szintfelmérő alapvetően a nyelvtani és lexikai kompetenciát, illetve az íráskészséget méri a következő feladatokban: 

a) egyes nyelvtani jelenségeket tartalmazó, egyszerű magyar mondatok franciára fordítása szótár nélkül; 

b) egyszerű ragozási táblázatok kitöltése; 

c) rövid fogalmazás franciául. Szótárat nem kell hozni. (A felkészülésben segítségre lehet például Karakai Imre: Francia nyelvtan magyaroknak c. nyelvtankönyve, amely a Francia Tanszék honlapján is elérhető, ill. az egyéb gimnáziumi tankönyvek nyelvtani és lexikai anyagának átismétlése.)

ŸA szóbeli szintfelmérésen az írásbelin legjobb teljesítményt nyújtó, felvételre esélyes hallgatók vesznek részt. Ennek során – az emelt szintű érettségihez vagy a B2 (középfok) szintű nyelvvizsgához hasonlóan – kötetlen célnyelvi társalgás folyik különböző témakörökben, különös tekintettel a leendő hallgató francia tanulmányokkal kapcsolatos terveire.


Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére 2016. szeptember 7-én, szerdán 9 órakor kerül sor a Francia Egyetemközi Központ Sauvageot termében. Kérjük, hogy pontosan jelenjenek meg, mert az írásbeli szintfelmérés pótlására nincs lehetőség!

A szóbeli szintfelmérésa kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja: 2016. szeptember 8. csütörtök 9.00 óra (ELTE BTK Francia Tanszék, C. épület, alagsor 6-os, Eckhardt terem).

 

ŸKérjük, hogy az érdeklődők figyelmesen olvassák el az ELTE BTK honlapján a francia minor szakra vonatkozó tanegységlistákat, mert ott minden további fontos tudnivaló megtalálható.

Mindenkinek eredményes felkészülést, jó tanulást kívánunk!

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék


Időpont: 2016. szeptember 7. 9:00

Helyszín: írásbeli - Francia Egyetemközi Központ Sauvageot terem (ELTE BTK F épület alagsor); szóbeli - ELTE BTK Francia Tanszék, C. épület, alagsor 6-os, Eckhardt terem

Felhívás