Tájékoztató a hindí minorról

Tájékoztató a hindí minorról
09/04

2017. szeptember 04.

ELTE BTK Ifjúsági épület, fszt. 4.

09/04

2017. szeptember 04. -

ELTE BTK Ifjúsági épület, fszt. 4.


A hindí minor az indológia BA modern Indiára vonatkozó stúdiumait tartalmazza, amelyek hat félév alatt végezhetők el. A magas szintű filológiai képzésen megszerezhető nyelvtudás és alapos országismeret különösen jól hasznosítható olyan területeken, mint a külkereskedelem, diplomácia, turisztika (idegenvezetés), kulturális menedzsment, média, újságírás, államigazgatás, idegenrendészet, szakkönyvtár, kulturális antropológia. Az ilyen típusú major szakok a hindí minorral kiegészítve olyan szakemberek képzését biztosítják, akik az adott szakterületen elsajátított ismereteiket az indiai szubkontinens viszonylatában képesek alkalmazni.

A nyelvi képzés középpontjában a hindí nyelv oktatása áll, ezt egészítik ki a szanszkrit nyelv alapjai. Az irodalmi és kultúrtörténeti ismereteken túl a szakszemináriumok a modern Indiára vonatkozó további stúdiumokat jelentik (pl. hindí film, modern indiai irodalmak, idegenvezetés, stb).

A hindí minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, hindí nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja.

Az érdeklődőket a szeptember 4-én, 13.30-kor az indológusok óramegbeszélésére várják. A regisztrációs héten még lehet jelentkezni a tanszékvezetőnél is. 


Időpont: 2017. szeptember 4. 13:30

Helyszín: ELTE BTK, Indológia Tanszék, Ifjúsági épület, fszt. 4.