„Tatárjárások” a tatárjárás után

„Tatárjárások” a tatárjárás után
11/08

2021. november 08. 17:30 - 19:00

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)

11/08

2021. november 08. 17:30 - 19:00

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)


Szőcs Tibor előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Szőcs Tibor a Magyar Medievisztikai kutatócsoport tagja. Tanulmányait az ELTE-n és a Szegedi Tudományegyetemen végezte, disszertációját a nádori intézmény korai történetéből írta. Fő kutatási területe a középkori középkori magyar intézménytörténet és a diplomatika, de mindemellett az ún. második tatárjárás és Dugovics Titusz is kutatási területei közé tartozik.

Az előadás Zoomon, az alábbi linken keresztül is követhető.