The vocabulary of Speed

The vocabulary of Speed
03/16

2021. március 16. 18:00 - 19:00

ONLINE

03/16

2021. március 16. 18:00 - 19:00

ONLINE


Kathryn Allan “A historical linguistic perspective on a metaphorical source: the vocabulary of Speed” című előadásával folytatódik az Interkulturális Nyelvészet Doktori Program Figurative Language Across Cultures című sorozata.

Az előadás a gyorsaság konceptualizációjának példáján vizsgálja a metaforikus forrástartományok problémáját történeti adatok bevonásával, miközben arra keresi a választ, hogy feloldható-e az alapjelentések diakrón és szinkrón megközelítése közötti feszültség a forrás- és céltartományok viszonylatában. 

Az előadás MS Teams felületen zajlik, a linkhez regisztrálni szükséges a szabo.rita@btk.elte.hu e-mail címen.

Kathryn Allan az UCL (University College London) nyelvtörténet-professzora. Fő kutatási területe a történeti szemantika és lexikológia, ezen belül főként a jelentésváltozások motivációja, metafora és a metonímia. Könyvei közül kiemelendő a következő két monográfia: Metaphor and Metonymy: A Diachronic Approach, Historical Cognitive Semantics(társszerzői Margaret Winters és Heli Tissari) és az English Historical Semantics (társszerző Christian Kay).