Tudás és szabadság

Tudás és szabadság
10/01 - 10/02

2015. október 01. - 2015. október 02.

ELTE BTK I épület Bence György-terem

10/01 - 10/02

2015. október 01. - 2015. október 02.

ELTE BTK I épület Bence György-terem


Az ELTE BTK Filozófia Intézete idén is megrendezi az évnyitó konferenciáját, amelynek címe: Tudás és szabadság.


Program

Október 1., csütörtök

9:00-9:40 Ullmann Tamás: A szabadság két fogalma Foucault-nál

9:40-10:20 Bodor Péter: Az akaratos pszichológiai kísérleti személy

Szünet            

10:40-11:20 Gelenczey-Miháltz Alirán: A tudás szabaddá tesz, avagy Szókratész választásai

11:20-12:00 Tóth Olivér: Tudat, tudás és az elme örökkévalósága Spinoza Etikájában

12:00-12:40 Fehér M. István: „Ich mußte also das Wissen aufheben…” Tudás és szabadság Kant kritikai filozófiájában és a neokantianizmusban

 

12:40-14:00 Ebédszünet

 

14:00-14:40 Balogh Brigitta: A szabadság hegeli fogalma és a politikai cselekvés

14:40-15:20 Kiss Csaba: Tocqueville szabadágfogalma

15:20-16:00 Marosán Bence: Szabadság és megismerés Edmund Husserl ismeretelméletében és történelemfilozófiájában

Szünet

16:20-17:00 Bernáth László: Szabad akarat és természeti törvények

17:00-17:40 Huoranszki Ferenc: Orthonómia

18:15-től

Fogadás az R épület 021-es termében – könyvbemutatók, a Cogito-díj átadása

 

Október2., péntek

Akadémiai szabadság

A Magyar Tudomány tematikus blokkjának bemutatása

9:00-10:45 Bene László, Steiger Kornél, Borbély Gábor, Boros Gábor

Szünet

11:00-12:45 Ludassy Mária: Akadémiai szabadság vs. a zsarnokok szabadsága és a szabadság zsarnoksága; Vajda Mihály; Erdélyi Ágnes: A tanítás mint hivatás (Kísérlet egy megíratlan Weber-tanulmány rekonstrukciójára); Schwendtner Tibor: Egyetemi autonómia versus német küldetés: Megjegyzések Heidegger ’33-34-es egyetempolitikai tevékenységéhez; Krokovay Zsolt: A tudomány szabadsága és a társadalmi szerződés gondolata

 

12:45-14:00 Ebédszünet

 

14:00-14:40 Golden Dániel: Falszifikáció, forradalom vagy proliferáció? A szabadság kérdése a tudományos elméletalkotásban

14:40-15:20 Szűcs László Gergely: Számot ad-e az elismerés-elmélet az emberi jogok alapjairól?

Szünet

15:30-16:10 Weiss János: A szabadság mint felszabadulás

16:10-16:50 Horváth Zoltán: Akaratszabadság és tudás összefüggései Kantnál

Szünet

17:00-17:40 Papp Zoltán: Szépen vagyunk. A szabadságtudat esztétikai háttere Kantnál

17:40-18:20 Forrai Gábor: Gondolataink tisztázása a meggyőzési vitában


Az absztraktok folyamatosan frissülnek az Intézet honlapján.


Időpont: 2015. október 1-2.

Helyszín: ELTE BTK I épület Bence György-terem