Tudósnő a matematikában

Tudósnő a matematikában
04/12

2019. április 12. 17:00 - 19:00

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. • Főépület, III. emelet 321.

04/12

2019. április 12. 17:00 - 19:00

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. • Főépület, III. emelet 321.


Sophie Germain (1776-1831) példáján keresztül, a személyes kapcsolatokra fókuszálva, Foki Nikolett arra keresi a választ, hogy milyen lehetőségei voltak az érvényesülésre az oktatásból kizárt nőnek, a tudományos életben illetőleg egy olyan világban, ahol a férfiak töltöttek be vezető szerepet a tudományos intézményekben, mint például az Akadémián is. Az előadást a Történeti Kollégium szervezi.

"A matematikában is, ahogyan más tudományterületeken is, a 18-19. században zajlott le a rendszerezés, formalizálás. Ebben az időszakban élt Sophie Germain (1776-1831) francia matematikusnő. A 18. századi francia oktatási intézményekből még kizárták a nőket. Ugyanakkor utat törve matematikai kíváncsiságának előbb az 1794-ben alapított École Polytechnique tanárai révén jutott jegyzetekhez, majd az idővel egyre intenzívebben kibontakozó kapcsolati hálózata révén levelezést folytatott Gauss-szal, Librivel, Fourier-vel és a 18-19. század francia matematikusainak többségével.
Forrásként H. Stupuy 1879-ben megjelent Œuvres philosophiques de Sophie Germain című műve szolgált, amelyben számos Germain levél szerepel. Különös figyelmet kap a Gauss-szal és Librivel folytatott levelezés, amelyből a tudósok közti kapcsolatok jellegére lehet következtetni. A részletes elemzés elvégzéséhez nem csupán a levelek tartalmát, de a formulákat is vizsgálom. Az így kapott képet pedig más matematikusnőknél tapasztalt helyzetekkel vetem össze.
Lehet-e beszélni arról, hogy a vizsgált levelek alapján partnernek, tudós-társnak, kollégának tekintik a matematikusnőt? Sophie Germain mind a tanulmányai során, mind pedig a szakmai életben nagyon sokat köszönhetett kapcsolatainak. De vajon hogyan tudta segíteni pályafutását a német matematikus? Esetleg fordítva megfigyelhető, hogy Germain próbált befolyást gyakorolni, segíteni levelezőpartnerei előbbre jutásában?" (Foki Nikolett)

Forrás: facebook