Új mesterképzés indul jövő ősszel

2020.12.19.
Új mesterképzés indul jövő ősszel
Színháztudomány mesterképzés indul a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterétől a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, valamint a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet közreműködésével.

A képzés célja olyan színháztudományi szakemberek képzése, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek mind szóban, mind írásban reflektálni a színházi esemény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és a magyar dráma-, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Speciális célok: kortárs fókusz, interdiszciplináris nézőpontok, független működés, kurrens kutatási háttér, nemzetközi kapcsolatok, szakmai gyakorlat, középpontban a jelen színházai és történeti hagyományaik

Oktatók:
Barda Beáta, Bartha Judit, Bengi László, Darida Veronika, Deres Kornélia, Fried Ilona, György Péter, Györffy Miklós, Imre Zoltán, K. Horváth Zsolt, Komáromi György, Müllner András, Nemes Z. Márió, Pikli Natália, Pintér Tibor, Remport Eglantina, Rényi András, Rozgonyi-Kulcsár Viktória, Schein Gábor, Schuller Gabriella, Simon Attila, Szilágyi Márton, Teller Katalin, Török Tamara, Zsadányi Edit

Munkarend és képzési idő félévekben: nappali képzés, 4 félév
Tanegységlista: elérhető itt.
Szakzárási követelmények dokumentuma: elérhető itt.

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Részletek