Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában - felhívás

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában a Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban. A szervezők az elméleti kiindulópontú előadások relevanciáját a nyelv- és nyelvtanoktatáshoz fűződő viszony kidolgozásában látják. A nyelvtantanításból kiinduló megközelítések akkor válnak érdekessé a konferencia számára, ha megteremtik a kapcsolatot a nyelvleírással vagy a nyelvleírás valamely elméletével. A konferencia célja, hogy egyrészt az eltérő elméleti keretben dolgozó szakembereket a nyelvleírás és -oktatás kérdéseiben eszmecserére hívja, másrészt pedig a magyar nyelvre (a hangzó és a jelnyelvre egyaránt) összpontosítva hozzájáruljon az anya-nyelvoktatás megújításához a tárgytudományos kérdések tárgyalása felől.

A konferencia szervezői a következő szekciók kialakítását tervezik:

1. Elmélet és gyakorlat: nemzetközi trendek
2. Grammatika és módszertan: pedagógiai szemléletű grammatikakutatás és nyelvleírás
3. A magyar jelnyelv grammatikája és oktatása
4. A beszélt nyelv a leírásban és az oktatásban

Várják nyelvészek, egyetemi-főiskolai oktatók, tanárok, PhD-hallgatók, a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, valamint érintkező, rokon területek kutatóinak a jelentkezését. Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi.

A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni a választott szekció és forma (előadás vagy poszter) megadásával és egy legfeljebb 1500 leütéses absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2016. május 31. 

A jelentkezések elfogadásáról 2016. július 31-ig értesítik a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2016. október 15-ig teszik közzé, a programon azután nem változtatnak.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, az intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Szakmódszertani Központtal, valamint a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.

Szervezőbizottság: Antalné Szabó Ágnes, Balázs Géza, Bartha Csilla, Kardosné Balogh Judit, Keszler Borbála, Kugler Nóra, Lengyel Klára és Veszelszki Ágnes (a konferencia titkára, veszelszki.agnes@btk.elte.hu).


A konferencia honlapja

Időpontja: 2016. november 24–25. (csütörtök–péntek)

Helyszíne: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

2016.04.28.