Újabb folyóiratunk nyert „MTMT minősített” címet

2024.06.11.
Újabb folyóiratunk nyert „MTMT minősített” címet
Az MTMT Repozitóriumminősítő Szakbizottsága a benyújtott minősítési kérelmek alapján tanúsítványt adott ki az Elpis Filozófiatudományi Folyóirat részére.

Az Elpis folyóirat 2007-ben jött létre, 2017 óta mint Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola open-access, lektorált, időszaki lapja működik. A periodika a Magyar Tudományos Akadémia által elismert: szerepel a II. Osztály Filozófiai Bizottságának elfogadott folyóiratlistáján is. 

Fő célkitűzései, hogy fórumot biztosítson a filozófia területén kutató fiatal kollégák számára, aktuális problémákat tárgyaló filozófiai vitákat ösztönözzön a hasábjain, valamint, hogy értő recepciót biztosítson a magyar filozófiai művek számára.

A minősítési protokoll online adatbázis alapú szoftverben (is) közreadott, open access (nyílt hozzáférésű), ill. késleltetett open access publikációs modell szerint megjelenő folyóiratok publikálási gyakorlatának minősítésére szolgál. Az eljárás során vizsgálják a folyóirat minőség-ellenőrzési folyamatát (peer review), valamint a potenciális szerzők és olvasók tájékoztatásának gyakorlatát. A minősítés célja, hogy támogassa a szerkesztőségek munkáját, elősegítse a hazai webes folyóiratok egységes működésének kialakítását, ami biztosítja a cikkek bibliográfiai adatainak MTMT-be való gépi adatfeltöltését is.

Jelenleg 21 folyóirat rendelkezik ilyen minősítéssel, és ebből 6 az ELTE Bölcsészettudományi Karához kötődik.

Szívből gratulálunk a folyóirat szerkesztőbizottságának, valamint a szerzőknek és további sok sikert kívánunk a tudományos munkásságukhoz!

Forrás: 
ELTE BTK Kari Könyvtár

Minősített folyóiratok
Repozitóriumminősítő Szakbizottság
Webes tudományos folyóiratok MTMT minősítése