Ütközéspontok 6. - konferenciafelhívás

2019.01.15.
Ütközéspontok 6. - konferenciafelhívás
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya 2019-ben, immár hatodik alkalommal rendezi meg Ütközéspontok című éves konferenciáját, melynek első alkalommal ad otthont az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara.

A tudományos találkozó célja, hogy doktoranduszok és doktorjelöltek bemutathassák eredményeiket és szakmai értékelést kapjanak. A konferenciára filozófia szakos, vagy pedig filozófiai vagy annak határterületén kutató (pl.: társadalomelmélet, politikaelmélet, tudományelmélet) doktori hallgatókat várnak, továbbá korlátozott számban doktori tanulmányokra készülő MA hallgatók is jelentkezhetnek. Az előadók számára specifikus témamegkötés nincs, a jelentkezők szabadon ismertethetik kutatásaikat. A szekciók pontos kialakítására az absztraktok elbírálását követően kerül sor, ezért a regisztrációs íven tüntessék fel az előadás szakterületét. Társadalomfilozófiai, társadalomelméleti témakörben várják angol nyelvű előadások absztraktjait is. Megfelelő számú jelentkezés esetén angol nyelvű szekciót is szerveznek.

TUDNIVALÓK A JELENTKEZÉSHEZ

Jelentkezni húsz perces előadások megtartására a filozófiatudomány és a társadalomelmélet bármely területéről lehetséges. A szervezők a beérkezett absztraktok szakmai lektorálása után alakítják ki az előadók körét. Az előadásokat minden esetben tíz perces korreferensi vitaindítók követik, ezért a jelentkezőknek az előadás teljes szövegét is rendelkezésre kell bocsátaniuk a megadott határidőig.
Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

Részletes pályázati kiírás

Facebook