Vercingetorix, Iulius Caesar és Augustus nyomában

2023.09.01.
Vercingetorix, Iulius Caesar és Augustus nyomában
Borhy László akadémikus, az ELTE rektora vezetésével folytatódnak az egyetem több mint 30 éve tartó régészeti feltárásai Burgundiában. 

Franciaországban, Burgundia szívében, a Morvan hegyvidéken, 800 méter magasan található az ókori Bibracte (ma: Mont-Beuvray), a kelta haeduus törzs erődített települése. Ez a kiterjedt úthálózattal rendelkező, kőházakból álló hegyi település  - szakszóval oppidum - a Vercingetorix által irányított galliai kelta törzsek központja volt a gall háború során.

Kr.e. 52-ben, Alésia elestét követően került római kézre, és itt töltötte Kr.e. 52/51 telét Caius Iulius Caesar. Ezen a régészeti lelőhelyen kezdődtek el 1988-ban a magyar feltárások Szabó Miklós akadémikus, az MTA rendes tagja, az ELTE volt rektora irányításával, az ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék munktársainak, doktoranduszainak és hallgatóinak részvételével.

A több mint 30 éve zajló kutatások során felszínre kerültek a helység római elfoglalása előtt épült kelta lakóházak, a település vérkeringésében fontos szerepet játszó városi úthálózat részletei, egy Augustus kori peristyliumos villa, és az ókori település elnéptelenedése után, a középkorban alapított ferences kolostor épületegyüttese. A magyar ásatások legjelentősebb eredménye azonban

az Augustus császár uralkodása előtt épített monumentális, korinthosi oszlopokkal szegélyezett forum, és a hozzá tartozó basilica maradványainak megtalálása feltárása volt.

A francia-magyar régészeti együttműködés során számos szakdolgozat és doktori értekezés készült Szabó Miklós akadémikus témavezetésével az ELTE-n, illetve olyan franciaországi egyetemeken mint az Université de Bourgogne és a Sorbonne. A közel 30 év feltárásának eredményeit tartalmazó monográfia elkészítését követően, néhány év szünet után ez év augusztusában indultak újra az ELTE-s feltárások Borhy László akadémikus, az MTA rendes tagja, az ELTE rektora vezetésével, aki 1989-től volt aktív résztvevője a bibractei kutatásoknak.

Szabó Dániel egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék) és Timár Lőrinc tudományos főmunkatárs (ELKH-ELTE Interdiszciplináris Régészeti Kutatócsoport) szakmai irányításával, egyetemi és PhD-hallgatók bevonásával zajló kutatások célja a forum további részleteinek megtalálása és feltárása. A több éves együttműködés szakmai kereteit Borhy László és Vincent Guichard, a Centre Archéologique du Mont-Beuvray főigazgatója által aláírt szerződés rögzíti.

További képek az ELTE oldalán