Vörösmarty Mihály életműve és hatása

Vörösmarty Mihály életműve és hatása
03/23 - 03/24

2023. március 23. - 2023. március 24.

Doktori Védések Terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, alagsor –150)

03/23 - 03/24

2023. március 23. - 2023. március 24.

Doktori Védések Terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, alagsor –150)


Kétnapos konferencia az ELTE 18–19. Századi Irodalomtörténeti Tanszék és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közös szervezésében.

Vörösmarty Mihály a magyar irodalom azon nagy klasszikusai közé tartozik, akinek jelentősége és hatása mindig is vitán felül állt, ám az utóbbi időben mintha mégis csökkent volna iránta az értelmezői érdeklődés. Műveinek kritikai kiadása, amely még az 1960-as években indult el, mindmáig nincs befejezve, s még csak a szándék sem igen fogalmazódott meg a mielőbbi befejezésére. Igaz, erre a korábbi irodalomtörténész-nemzedékek jelentős, Vörösmartyval behatóan és alaposan foglalkozó tagjainak az elhunyta után tán nem is lenne megfelelő szakembergárda.

Vörösmarty azonban túlságosan nagy költő ahhoz, hogy belenyugodhatnánk a körülötte kialakulni látszó interpretációs csönd eluralkodásába. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság konferenciája, amelyet az ELTE BTK 18–19. Századi Irodalomtörténeti Tanszékével közösen szervezett, éppen arra törekszik, hogy felmutassa: mennyire eleven értelmezői kihívást jelent ma is Vörösmarty életműve, s hány megoldatlan kérdést rejtenek a szövegek éppúgy, mint a költő egykorú történeti kontextusai. A konferencia, amelynek előadói a hazai irodalomtörténész szakma számos kutatóhelyét képviselik, Vörösmarty számos műfajának a kérdésével éppúgy foglalkozik, mint Vörösmarty szellemi környezetének és intenzív hatástörténeti jelentőségével. A résztvevők között a Vörösmarty-kutatás elismert szakemberei mellett fiatal kutatók is jelen vannak, így remélhetőleg sikerül fölmutatni nemcsak az eddigi eredmények ma is releváns jelenlétét és ösztönző szerepét, hanem a felsejlő, jövendő kutatási irányokat is.

Teljes program

A konferencia online is követhető a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Facebook oldalán.
Adatkezelési tájékoztató