Történelemtudományi Doktori Iskola

Atelier Doktori Program

Atelier Interdiszciplináris történeti Doktori Program a Történelemtudományi Doktori Iskola keretében működik 2000-ben elnyert akkreditációja óta.

A társadalomtörténeti megközelítés több, a Karon akkreditált doktori programban is jelen van. Ezekhez is kapcsolódva kínál lehetőséget a történettudomány iránt érdeklődő fiatal kutatóknak, különösen azon a téren, hogy a más programokban is kétségkívül jelenlevő francia, de jobbára angolszász és német tudományos hatások mellett döntően és kifejezetten a világ élvonalába tartozó francia társadalomtörténeti iskola szemléletmódjára helyezi a hangsúlyt. Mivel az Atelier a Történelemtudományi Doktori Iskola része, PhD-hallgatói történettudományból szerezhetnek doktori fokozatot, de eddigi gyakorlatának és a francia társadalomtörténeti hagyományoknak megfelelően támogatja az interdiszciplináris (szociológia, kulturális antropológia, etnográfia, filozófia, művészettörténet, földrajz, nyelvészet, irodalomtudomány) megközelítéseket, s különös figyelmet fordít a historiográfiára, a történetírás elméleti és módszertani támpontjaira.

Az Atelier doktori képzésében az indulás óta jó néhány hallgató védte már meg doktori disszertációját és szerzett abszolutóriumot. Számos Atelier-hez kapcsolódó hallgató folytatott doktori vagy doktori előkészítő tanulmányokat főleg párizsi, valamint más frankofón egyetemeken. A hallgatók eleinte TEMPUS-, majd az elmúlt húsz évben francia kormányösztöndíjjal folytatták tanulmányaikat Franciaországban. Többségük francia doktori tanulmányokat végzett vagy végez párizsi partnerintézményünkben, az Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on. Sikerüket mutatják az elnyert francia doktori fokozatok is

A doktori képzés formai és tartalmi előírásai, valamint célja megegyezik a Történelemtudományok Doktori Iskola által megfogalmazottakkal. A franciaországi oktatás részletei iránt érdeklődő hallgatók Sonkoly Gábortól kaphatnak további felvilágosítást.

A doktori program vezetője:

             Sonkoly Gábor (DSc, docteur de l’EHESS) egyetemi tanár

1088 Budapest Múzeum krt. 6-8. I. 146. sonkoly.gabor@btk.elte.hu

A doktori program oktatói:

  • Czoch Gábor (CSc) habilitált egyetemi docens
  • Erdősi Péter (CSc) egyetemi adjunktus
  • Klement Judit (PhD) habilitált egyetemi docens
  • Takács Ádám (docteur de l’EHESS) egyetemi adjunktus
  • Heltai Gyöngyi (PhD)

A doktoranduszok évi átlagos száma: 4-5 fő

 Tanegységlista 2016 őszétől