Történelemtudományi Doktori Iskola

Egyiptológia Doktori Program

1993-as megalakulásától az Egyiptológia doktori program képzési célja egybeesik az egyiptológia tudományág nemzetközileg elfogadott igényeivel, normáival, azaz olyan sokoldalúan képzett szakemberek kibocsátását vállalja fel, akik az adott tudományág meghatározott területére szakosodva képesekké válnak magas színvonalú tudományos munka végzésére és az újabb egyiptológus nemzedék oktatására.

A program minden olyan kutatási témát preferál, amely az ókori Egyiptom (a klasszikustól a késő antik korig) történetének teljességével kíván foglalkozni: történelem, régészet, művészet, vallástörténet és ennek irodalma; filológia és nyelvtörténet (óegyiptomi történeti hangtan és sémi-hámi rokonítás; rekonstrukció és etimológia), valamint a középső Nílus-völgy (Núbia) története, régészete és művészete.

A posztgraduális képzés gyakorlati hátteréül szolgáltak eddig is és ezután is az Egyiptológiai Tanszék és az Egyiptológia doktori program közös, 1983 óta folyamatosan működő egyiptomi régészeti és epigráfiai projektjei. Ennek keretein belül a doktoranduszok számára lehetőség van helyszíni kutatómunkát, valamint külföldi kutatókkal történő tapasztalatcserét folytatni.

A doktoranduszok tanulmányaik mellett bekapcsolódhatnak az Egyiptológiai Tanszéken zajló tudományos műhelymunkába is. A tanszék által 1974-ben alapított és nemzetközileg is elismert Studia Aegyptiaca című könyvsorozatban szép számmal publikálnak a program hallgatói, de arra is lehetőség van, hogy magának a kiadványnak a szerkesztésében is részt vegyenek. A Studia Aegyptiaca XVIII. száma a Budapesten 2006-ban, fiatal egyiptológusok számára rendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza. Az angol nyelvű kötetet a program doktoranduszai szerkesztették és gondozták (Endreffy K. – Gulyás A. (eds.), Proceedings of the Fourth Central European Conference of Young Egyptologists. In: Studia Aegyptiaca XVIII. Budapest, 2007.)

A program vezetője:

Bács Tamás PhD, tanszékvezető, habil. egyetemi docens
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
E-mail: bacsta@freemail.hu

A program oktatói:

Bács Tamás PhD, habil. egyetemi docens
Hasznos Andrea PhD, egyetemi adjunktus
Irsay-Nagy Balázs PhD, egyetemi adjunktus
Takács Gábor PhD, habil. tudományos munkatárs
Török László CMHAS, címzetes egyetemi tanár

A doktoranduszok évi átlagos száma: 2-4 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől