Történelemtudományi Doktori Iskola

Középkori és kora újkori egyetemes történelem Doktori Program

A program 1993 és 2019 között a Középkori és a Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék oktatóira alapozva működött, 2019. február 1-től a program oktatói a Középkori Történeti, illetve a Kora Újkori Történeti Tanszék keretében dolgoznak. Időben az 5–18. századi Nyugat- és Közép-Európa egyetemes történetével foglalkozik. Preferált témakörök: középkori és kora újkori intézmény-, társadalom- és életmódtörténet, politikai gondolkodás, középkori vallás- és egyháztörténet, a Habsburg birodalom és a Habsburg-magyar viszony kora újkori története és a felvilágosodás kora.

A programba való jelentkezés előfeltétele a kutatási témához szükséges nyelv(ek) magas szintű ismerete. Az óralátogatással megszerzendő 112 kredit (16 tanegység) középkori és/vagy kora újkori műhelyszemináriumon, historiográfiai és/vagy kéziratolvasás órán való részvétellel és a témavezetővel folytatott konzultációval szerezhető meg. A szemináriumok tárgya a beiratkozott hallgatók témáinak függvényében félévente változik. A nem óralátogatással teljesítendő további krediteket a Történelemtudományi Doktori Iskola szabályzatában meghatározott módon kell megszerezni.

A program együttműködik számos magyarországi, nyugat- és közép-európai egyetem történeti intézetével és más történeti kutatóműhelyekkel, és arra törekszik, hogy hallgatói a tanulmányaik alatt legalább egy félévet külföldön töltsenek. Hallgatóinak egyetemes történeti forráskiadványokkal és modern szakirodalommal gazdagon ellátott – a Középkori és a Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék és a Közép-Európai Egyetem által működtetett – könyvtár áll rendelkezésére. A program a Történelemtudományi Doktori Iskola rokonprogramjaival együttműködve rendszeresen doktorandusz konferenciát szervez, az elhangzott előadások szövegét megjelenteti.

A program vezetője:

Nagy Balázs, tanszékvezető, PhD, habilitált egyetemi docens
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. I.136
E-mail: nagybal@elte.hu

A program oktatói:

Klaniczay Gábor, DSc, címzetes egyetemi tanár

Ciegerné Novák Veronika, PhD, habilitált egyetemi docens

Krász Lilla, PhD, habilitált egyetemi docens

Nagy Balázs, PhD, habilitált egyetemi docens

Rákóczi István, PhD, habilitált egyetemi docens

Velich Andrea, PhD, főiskolai docens

Molnár Péter, PhD, egyetemi adjunktus

Vadas András, PhD, egyetemi adjunktus

 

A doktoranduszok évi átlagos száma: 5 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől

EN