Történelemtudományi Doktori Iskola

Művelődéstörténet Doktori Program

1981-ben alakult meg a Művelődéstörténeti Tanszék abból a célból, hogy posztgraduális képzést biztosítson a Bölcsészettudományi Karon, azonban a graduális képzést nyújtó történeti tanszékek közé került. A doktoranduszok oktatása 1993-ban a Művelődés-, Gazdaság és Társadalomtörténeti doktori program részeként indult meg, a Művelődéstörténet 1995-ben alakult át önálló programmá. 

A program által ajánlott és kiemelten fogadott legfontosabb témakörök: újkori magyar és közép-európai művelődéstörténet (XVI.sz. vége – XX.sz. közepe), Magyarország művelődéstörténete, a magyar kultúra kapcsolatai a szomszédos országokkal és népekkel, a kultúrák kölcsönhatásai. Az oktatói kar különös figyelmet szentel a regionális kultúrákra, az életmód- és mentalitástörténetre (mindennapok története), a tudománytörténetre és tudománymódszertanra, az eszmetörténetre, az egyháztörténetre és a kulturális intézményekre. A program interdiszciplinárisan nyitott: indokolt esetben fogad történelem mellett a megjelölt témakörök kutatása iránt érdeklődő levéltár, könyvtár, múzeológia, néprajz, művészettörténet, irodalom szakot végzetteket és teológusokat is. 

A tanszék 1997-ben saját könyvsorozatot indított útjára, amelyben elsősorban a doktori program hallgatói közül kikerült szerzők publikáltak: „Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai” címmel. A sorozatban napjainkig négy kötet jelent meg: Fiatal Egyháztörténészek Kollokviuma (1998. november 3.). Tanulmánykötet. Szerk. Kósa László. Budapest, 1999; Csorba László: A vallásalap „jogi természete”: az egyházi vagyon problémája a polgári átalakulás korának Magyarországán, 1782–1918. Budapest, 1999; Fiume és a magyar kultúra: művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Kiss Gy. Csaba. Budapest, 2004, Kortárs; Reformátusok Budapesten: tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. Szerk. Kósa László. Budapest, 2006, Argumentum. 

A program vezetője:

Csorba László, egyetemi tanár 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
E-mail: csorba.laszlo@btk.elte.hu

A program oktatói:

Kósa László MHAS, egyetemi tanár
Tőkéczki László CSc, habil. tanszékvezető egyetemi docens
Kiss Gy. Csaba CSc, habil. egyetemi docens
Heiszler Vilmos CSc, egyetemi docens
Szögi László CSc, főigazgató, egyetemi docens
Várkonyi Gábor PhD, habil. egyetemi adjunktus
Richly Gábor PhD, egyetemi adjunktus
Géra Eleonóra PhD, tudományos munkatárs 
Ablonczy Balázs PhD, tudományos munkatárs
Hatos Pál PhD, mb. előadó

A doktoranduszok évi átlagos száma: 7-9 fő

A doktori program tanegységlistája | Tanegységlista 2016 őszétől