Történelemtudományi Doktori Iskola

Régészet Doktori Program

Az ELTE Régészettudományi Intézete hagyományai és a keretei között folyó graduális képzés értékelése alapján 1993-ban alakult meg a régészeti doktori program, amely már az első alkalommal akkreditálva lett. Ez azt jelenti, hogy az itt oktatott hat szakágon (őskori, római kori, népvándorláskori, középkori régészet, továbbá klasszika archeológia és archeometria) a Történettudományi Doktori Iskolához tartozó önálló doktori program keretében indulhatott meg a képzés. Első vezetője az 1993/94-es tanévtől Bóna István egyetemi tanár, akadémikus volt, akinek örökébe 2000-től Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus lépett. Magyarországon jelenleg ez az egyetlen régészeti doktori program, ahol PhD fokozatot lehet szerezni. 1993 óta 173-an nyertek felvételt doktori programunkba, ami évente átlag 12 főt jelent, s közülük összesen 39 kapott ösztöndíjat, s ezen túl 7 határon túli magyar doktorandusz tanulmányainak finanszírozását vállalta a magyar állam.

Tekintve, hogy a program szakmai bázisát adó intézményi és oktató háttér rendkívül széles alapokon nyugszik, az itt tanuló doktoranduszok számára az alábbi témakörökben folyik szervezett képzés: ősrégészet, ókori görög–római régészet (klasszika archeológia), a római provinciák régészete, népvándorláskori régészet (kora középkori régészet), középkori régészet, kora újkori régészet (török kori régészet) és régészeti állatan (archaeozoológia).

A Régészeti Doktori Program az alábbi külföldi intézetekkel ápol szoros kapcsolatokat: Museum für Vor- und Frühgeschichte (Frankfurt am Main), University of Newcastle upon Tyne/Durham University, Centre Européen d’Archéologie du Mont-Beuvray, Comité Régional de la recherche archéologique de Bourgogne, Université de Bourgogne (Dijon; Section d’Histoire, de l’Art et d’Archéologie), Université de Franche-Comté (Besançon), Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Llatina), Universidad de Zaragoza (Departamento de Historia de la Antigüidad), Westfälische-Wilhelms-Universität (Münster; Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik) és Universitá degli Studi di Bologna (Instituto di Archeologia).

A program vezetője:

Borhy László CMHAS, egyetemi tanár
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
E-mail: borhy.laszlo@btk.elte.hu

A program oktatói:

Szabó Miklós MHAS, egyetemi tanár
Borhy László CMHAS, tanszékvezető egyetemi tanár
Bartosiewicz László DSc, habil. tanszékvezető egyetemi docens
Gabler Dénes DSc, egyetemi docens, az MTA RI tudományos főmunkatársa
Raczky Pál CSc, tanszékvezető egyetemi tanár
Feld István CSc, tanszékvezető egyetemi docens
Laszlovszky József CSc, egyetemi docens
Vida Tivadar CSc, egyetemi docens
Kalla Gábor PhD, egyetemi docens
V. Szabó Gábor PhD, egyetemi adjunktus
Bálint Csanád CMHAS, az MTA Régészeti Intézetének (RI) igazgatója
Bánffy Eszter DSc, az MTA RI tudományos főmunkatársa
Benkő Elek DSc, az MTA RI tudományos főmunkatársa
Takács Miklós CSc, az MTA RI tudományos főmunkatársa

A doktoranduszok évi átlagos száma: 12 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől