Történelemtudományi Doktori Iskola

Ruszisztika Doktori Program

Orosz és szovjet történeti stúdiumok minden egyetemi történelem szakos képzés választható tantárgyait alkotják, bár csak az ELTE-n tanítják végig az egész orosz történelmet. A MAB elfogadta ugyanakkor a Ruszisztikai mesterszakos képzés programját, ami már a közeljövőben lehető teszi az orosz történelem, kultúrtörténet és a mai Oroszország komplex oktatását MA-szinten. Erre épülhetne a Ruszisztikai PhD-képzés, amelynek bázisát az a Történeti Ruszisztikai Tanszék képezné, amely 1995 óta a magyarországi ruszisztikai kutatások centruma, egyfajta koordináló szerve. A tervezett PhD program döntően történettudományi, de tudományágunk rokon- és segédtudományait is igyekszünk bevonni, miáltal a képzés multidiszciplináris jelleget kap. Ebben a vonatkozásban nemzetközi összehasonlításban is újszerű lesz és alkalmas perspektivikusan közös képzésre is a nyugati és az oroszországi ruszisztikai műhelyekkel való együttműködés keretében.

Célunk olyan PhD fokozattal rendelkező hallgatók képzése, akik az orosz forrásnyelven önálló kutatásra képesek, különös tekintettel a historiográfia klasszikus és mai, regionális eredményeinek feltárására. Külön hangsúlyt fektetünk tudományterületünk multidiszciplináris irányú kiterjesztésére.

A Történeti Ruszisztikai Tanszéknek kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere van –elsősorban a kétévente megrendezett ruszisztikai konferenciáinak köszönhetően. Állandó vendégeink az oroszországi kollégákon kívül a vezető amerikai, brit és német ruszisták. S minthogy a Magyar–Orosz Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatát tanszékünk professzorai vezetik, orosz oldalról is a legkiválóbb szaktekintélyek a partnereink. Potenciális vendégoktatóinkat ennek megfelelően az orosz akadémiai körből (elsősorban az Oroszország Története Intézetből és a Társadalomtudományi Információs Központ és Könyvtár-ból), illetve vezető moszkvai és szentpétervári egyetemek professzori gárdájából kívánjuk meghívni.

Doktoranduszok évi átlagos száma: 3 fő

Bagi Dániel DSc, egytemi tanár
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.  2.em. 236.
E-mail: bagi.daniel@btk.elte.hu

A program oktatói:

Bodnár Erzsébet PhD, egyetemi docens 
Filippov Szergej PhD, tudományos munkatárs
Juhász József PhD, egyetemi docens
Krausz Tamás DSc, professor emeritus 
Szilágyi Ákos PhD, egyetemi docens
Szili Sándor PhD, tudományos munkatárs
Szvák Gyula DSc, professor emeritus

Irina Glebova professzor, a tudományok doktora (Moszkva, INION RAN)
Alekszandr Kamenszkij professzor, a tudományok doktora (Moszkva, RGGU)
Nyikolaj Rogozsin professzor, a tudományok doktora (Moszkva, IRI RAN)).

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől