Történelemtudományi Doktori Iskola

ELTE TDI Történelem Segédtudományai Doktori Program

Interdiszciplináris szemléletű posztgraduális programunk 2005-ben alakult meg. Célja hármas: egyrészt természetesen szervezett keretet biztosítani a doktori tanulmányaikat a történelem segédtudományai köréből végző fiatal tudósok képzésének; másrészt olyan kutatók posztgraduális képzése, akik a magyarországi írott történeti forrásanyag értékelésével, feldolgozásával és kiadásával kapcsolatban kívánnak magas szintű ismereteket szerezni; harmadrészt lehetőséget biztosítani — a magyar felsőoktatásban elsőként és mindezidáig egyedüliként — elsősorban a hazai és határon túli magyar közgyűjtemények dolgozóinak levéltártanból tudományos fokozatot szerezni. Programunk az ELTE TDI égisze alatt működő programok közül egyedüliként belső specializációra is lehetőséget ad: a hozzánk jelentkező posztgraduális hallgatók eldönthetik, hogy tanulmányaikat az 1000–1526/1541 közötti, az 1526/1541–1848 közötti vagy az 1848-tól napjainkig tartó történelemre helyezett súlyponttal kívánják végezni. Órakínálatunkat a hallgatók igényéhez igazítjuk, ám minden hallgatónk számára kötelezőek az igazgatástörténeti, a klasszikus segédtudományi és a kéziratos iratolvasási kurzusok.

Programunk a Történelem Segédtudományai Tanszéken működik, és szoros munkakapcsolatokat ápol tanszékünk szerződéses stratégiai partnereivel: a Magyar Nemzeti Levéltárral és Budapest Főváros Levéltárával, azonfelül az MTA BTK Történettudományi Intézetével; nemzetközi együttműködésben áll a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetével; a szakmai szervezetek közül pedig különösképpen a Magyar Levéltárosok Egyesületével és a Fiatal Levéltárosok Egyesületével tartunk szoros kapcsolatokat.

A program vezetője:

Körmendi Tamás PhD, habilitált egyetemi docens
1088 Budapest, Múzeum krt. 6--8.
E-mail: kormendi.tamas@btk.elte.hu

A program oktatói:

 • Bertényi Iván DSc, professor emeritus
 • Kardos József DSc, professor emeritus
 • Körmendi Tamás PhD, habilitált egyetemi docens
 • Oborni Teréz PhD, habilitált egyetemi docens
 • Mihalik Béla PhD, adjunktus
 • Ring Orsolya PhD, adjunktus
 • Fóris Ákos PhD, tanársegéd
 • Cseh Gergő Bendegúz PhD, főigazgató (ÁBTL)
 • Kenyeres István PhD, c. egyetemi docens, főigazgató (BFL)
 • Németh Ildikó PhD, főmuzeológus (Soproni Múzeum)
 • Oross András PhD, levéltári delegátus (Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség)
 • Szabó Csaba PhD, dr. habil., főigazgató (MNL)
 • Tóth Gergely PhD, tudományos főmunkatárs (ELKH BTK TTI)
 • Tóth Krisztina PhD, dr. habil., c. egyetemi docens, levéltárvezető (ELTE EKL Levéltár)

Doktoranduszok évi átlagos száma: 4-6 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől